Születésnapját ünnepelte az Erdélyi Mária Rádió

0
3541
Fotók: Illés Izabella

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján volt az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdió kápolnájának búcsú ünnepe, amely egyben a rádió fennállásának 13. évfordulója is.

Az ünnepség délután 3 órakor az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozásával kezdődött, majd azt követte a búcsús szentmise, amelyet számos pap jelenlétében Fodor József általános helynök mutatott be. Szentbeszédében kihangsúlyozta: ezen a napon történt, a názáreti kis házban megváltásunk hajnalhasadása, amikor Gábor angyal a felséges Isten üzenetét adja át Máriának „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes”. Tiszteljük és szeretjük a Boldogságos Szűz Máriát, aki Isten legtökéletesebb teremtménye, és egyben munkatársa is, az örök isteni gondolatnak, a megváltás művének a végrehajtásában.

Mi is mindannyian, papok és hívek, a rádió munkatársai, önkéntesei, sőt, hallgatói is, meghívást kaptunk, hogy Isten munkatársai legyünk, és hogy hozzá hasonlóan szentekké váljunk. A Szűzanya esetében kegyelem volt a bűntelen mivolta. A mi esetünkben is kegyelem, ám fegyelem kérdése is. Isten arra hív mindannyiunkat, hogy küzdjük le a bűnt, – elsősorban saját magunkban, majd a világban – és az Ő szent népévé váljunk. Ehhez ugyanazon az úton kell haladnunk, mint amelyen a Boldogságos Szűzanya élete során járt, példát mutatva nekünk a szeretetről, alázatosságról, tisztaságról, szolgálatról és az Istenbe vetett hitről. Akkor bízhatunk benne, hogy életünk végén majd mi is találkozhatunk vele, aki Égi Édesanyaként minden gyermekét szerető ölelésével vár.

A szentbeszéd után a rádió munkatársai végezték az egyetemes könyörgést, amelyben imádkoztak minden stúdióért, élő és elhunyt önkéntesekért, támogatókért, hallgatókért valamint kérték Isten áldását minden technikai berendezésre is. A szentmise végén Karácson Tibor atya, a rádió műsorigazgatójának vezetésével közösen imádkozta el minden jelenlevő a rádió felajánló imádságát a Boldogságos Szent Szűznek. Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult.

Vidican-Lokodi Tünde