Részese vagy Isten tervének!

Búcsút ünnepeltek a gyulafehérvári szemináriumban

0
2012
Fotók: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ/Facebook

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a gyulafehérvári szeminárium kápolnájának búcsúja alkalmából a papnevelő intézetben tettek látogatást az azt fenntartó püspökök.

Az ünnep előestéjén Böcskei László nagyváradi megyés püspök szólt a kispapokhoz az esti dicséret keretében. Elmondta, az emberek biztos, hiteles fényforrásokat, biztonságot keresnek, hiszen ha kialszanak a fények, veszélybe kerül az élet is, mivel az embereknek, akárcsak a növényeknek, szükségük van fényre. Éppen ezért mindannyiunk feladata, hogy fényforrássá legyünk, égjünk, világítsunk az embereknek szüntelenül, fáradhatatlanul, minden nap, hogy a sötét, a halál ne tudjon károkat okozni a lelkekben.

„A szeminaristáknak ugyanakkor Ferenc pápa Panamában, az ifjúsági világtalálkozón elhangzott szavait idézte. Isten üzenetét befogadva és továbbadva jobbá és szebbé kell tennetek a világot” – buzdított a nagyváradi főpásztor. A búcsú reggelén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről elmélkedett Schönberger Jenő szatmári megyés püspök. A meghívásról, kiválasztottságról szólva kiemelte, hogy nem mi hozunk áldozatokat hivatásunk megélése, gyakorlása során, hanem Isten. Csak akkor vagyunk a helyünkön, ha belesimulunk Isten akaratába, aki szentháromságos életre hív mindannyiunkat. Úgy fogalmazott, hogy az ünnep – Urunk születésének hírüladása – Isten titkába vezet be, egészen a mélyre.

„Aki engedi, hogy ez a titok megérintse a szívét, olyan lesz papi hivatása, mint a Szűzanyáé. Legyetek hálásak kiválasztottságotokért és hálásak, hogy Isten ennyire szeret minket” – zárta gondolatait a szatmári megyéspüspök. A kétnapos találkozó központi eseménye a búcsús szentmise volt, amelynek főcelebránsa Pál József-Csaba temesvári megyés püspök, püspökként először vett részt az évenkénti hagyományos találkozón. Pál József-Csaba hangot is adott örömének, hogy azon a helyen mutathat be főpásztorként szentmisét, amely számára igen kedves volt kispapként. Szentbeszédében Mária igenjét állította példaként a szeminaristák elé, aki nem hárította a rá váró feladatot, hanem az angyal által hírül adott küldetést nyitott szívvel vállalta, azt pedig hűségesen teljesítette. A temesvári megyéspüspökkel koncelebrált Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Tamás József segédpüspök, Böcskei László nagyváradi és Schönberger Jenő szatmári megyés püspökök, a szeminárium elöljárói és tanárai, valamint a központi papság.

A szemináriumban tett látogatásuk során a főpásztorok találkoztak az intézet elöljáróival és tanáraival, értékelve az elmúlt időszakot, ugyanakkor a jövőre nézve támpontokat fogalmaztak meg a papképzéssel kapcsolatban. Az évenkénti találkozó jó lehetőség arra is, hogy a püspökök kispapjaikkal a papképzés helyszínén, a szemináriumban találkozhassanak, együtt imádkozhassanak.

Bőjte Csongor