Hitoktatásról és cigánypasztorációról

Hétvégi képzés a gyulafehérvári szemináriumban

0
1773
Fotók: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ /Facebook

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet keretei között működő Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola (EMEI) szervezésében hitoktatás és cigánypasztoráció témában tartottak képzést a kispapoknak meghívott előadók a hétvégén.

Az idei akadémiai évben pasztorális területekre osztott EMEI tagság, a kispapok első képzési hétvégéjükön vettek részt március 15-16-án. A hitoktatás iránt érdeklődő kispapok Székely Beáta és Kind Csilla kolozsvári hitoktatók révén betekintést nyerhettek az interaktivitáson alapuló katekézis világába. A gyakorlati képzés mellett a közös tevékenység révén a katekéták megosztották tapasztalataikat az iskolai és plébániai hitoktatásról egyaránt, különös hangsúlyt fektetve a különböző korcsoportok sajátosságaira. Az első nap zárásaként a meghívott előadók a kispapi közösség egészének tartottak Kett-pedagógiai elemeket tartalmazó foglalkozást, amely – mint Kiss Endre spirituális, az EMEI védnöke fogalmazott – színt vitt a szeminárium hétköznapjaiba.

A hitoktatás témával párhuzamosan Márkus András, a Sepsiszentgyörgy-őrkői Mária Világ Királynője személyi plébánia lelkipásztora a cigánypasztorációban szerzett tapasztalatait osztotta meg az érdeklődőkkel. A tapasztalatok mellett gyakorlati tudnivalókkal is ellátta a kispapokat, akiknek hangsúlyozta a társadalom peremére szorultakkal való pasztoráció fontosságát. A „cigánypap” – ahogyan magára többször utalt a meghívott előadó – személyes hangvételű előadása zárta a kétnapos képzést A cigányok és a szentségek címmel.

A résztvevők visszajelzési alapján a szervezők sikeresen tekintenek vissza az első képzéshétvégére, amely az idei képzési terv első kiemelkedő pontja volt. A következő hasonló kurzus család- és betegpasztoráció témákban fog zajlani. Ugyanakkor elmondták, hogy az idei év abban különbözik az előző évek gyakorlatához viszonyítva, hogy az évközben tartott képzéseket nyári pasztorális gyakorlat egészíti ki a már említett területeken.

Bőjte Csongor