Árpád-házi Szent Erzsébet-napi gyűjtés

0
4522

Az alábbiakban Jakubinyi György Miklós gyulafehérvári érsek 2018/XI. körlevelét adjuk közre. 

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

Egy érdekes hasonlat szerint a nemzedékek élete homokóráéhoz hasonló. A homokszemek előbb-utóbb mind lefutnak a felső részből az alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyiknek saját története van, de egyik homokszemnek sincs története a többiek nélkül.

Amikor a Szentírásban az idősek tiszteletéről olvasunk, vagy Isten negyedik parancsa alapján kötelességünknek érezzük figyelni a szüleinkre, kevésbé kerül kihangsúlyozásra, hogy nekünk nem azért kell tisztelnünk őket, hogy aztán minket is tiszteljen a minket követő nemzedék. Ez önmagában nemcsak kevés, hanem kifinomult önzés is. Az idős embert azért kell tisztelnünk, mert idősödő és törékeny testében egy lelket hordoz, amely Isten képmására teremtetett. Ez adja meg az ember méltóságát, és ezért kéri Isten, hogy segítsünk máson.

Ezzel a gondolattal forduljunk szépkorú testvéreink felé Szent Erzsébet-gyűjtésünk kapcsán is ebben az évben, és támogassuk lehetőségünkhöz mérten a Gyulafehérvári Caritas idősprogramjait, arra gondolva, hogy ők azok, akikkel a mi világunk kezdődött, és akik fontos láncszemek a mi személyes fejlődésünkben, ahogy a homokóra szemeinek hasonlata is utal erre.

Köszönetet mondok ezúton azért is, hogy minden évben figyelnek a társadalom peremvidékeire szorultakra. Ez tavaly sem volt másképp, amikor segélyszervezetünk gyermekprogramjait segítették. Összesen 225.522 lej gyűlt be, Isten fizesse meg jótékonykodásukat.

A tisztelendő paptestvéreket és a kedves híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék főegyházmegyei Caritas-szervezetünk idei kezdeményezését is. A folyó év november 18-ra tervezett Szent Erzsébet-gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 sz. bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: CF. 4562770), vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondok. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából.

Gyulafehérvár, 2018. november 1-én, Mindenszentek főünnepén.

† György s.k.
érsek