A kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség vasárnap Jakab Antal-díjat vesz át

0
2292
A Jakab Antal-díj plakettje - Kolozsi Tibor alkotása

A Jakab Antal Keresztény Kör ebben az évben kilencedik alkalommal nyújtja át sorban a tizenhetedik, a Gyulafehérvári Főegyházmegye néhai főpásztorának nevét viselő elismerést. A kitüntetett ezúttal a megalakulásának 25. évfordulójára emlékező kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) lesz. Az ünnepséget 2018. október 21-én, vasárnap este a 19 órakor kezdődő szentmise után tartják Kolozsváron a piarista templomban (Egyetem utca 5.). A díjat Takó István egyetemi lelkész, plébános veszi majd át, a laudációt a jelenleg Csíkszeredában élő Domokos (sz. Molnár) Zsófia volt egyetemi hallgató, doktorandusz tartja. Az esemény fővédnöke Pál József Csaba megyéspüspök, a Temesvári Egyházmegye főpásztora, védnöke pedig a szintén Jakab Antal-díjas Kémenes Lóránt Zoltán kolozsvári főesperes-plébános. A díjat annak két alapítója, Varga Gabriella újságíró, Jakab Antal püspök Budapesten élő unokahúga és az Ausztriában szolgáló Vencser László volt gyulafehérvári teológiai tanár adja majd át. Az alkalomra minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Jakab Antal-emlékdíj

A 2010. március 13-án – Jakab Antal püspök születésének 101. évfordulóján – alakult, összeurópai tagságú, a néhai főpásztor rokonai, tisztelői, határon belül és kívül élő, papi és világi személyek alkotta Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) már a megalakulás évében létrehozta a Jakab Antal-emlékdíjat. Az adományozó szerint ezzel egyfelől ápolni szeretnék néhai püspökünk emlékét, másfelől elismerni szándékoznak olyan személyek/közösségek munkáját, akik egyházunk és népünk szolgálata terén Jakab Antal nyomdokain járnak, az ő szellemi örökségének tisztelői, munkájukkal és elkötelezettségükkel az általa vallott értékek teremtői és védelmezői. Az elbírálás során előnyt élveznek azok, akiket mindez ideig nemigen díjaztak (a kitüntetés céljai között az értékfeltárás, a figyelemnek a rejtett kincsekre való ráirányítása is szerepel), továbbá azok, akik számára a díjjal járó jutalom nem elhanyagolható segítséget jelent (a kitüntetés másik célja a támogatásnyújtás).

A Kolozsi Tibor szobrászművész munkáját dicsérő bronzemlékplakettet, az elismerés indoklását tartalmazó díszoklevelet és ötszáz euró ajándékot magában foglaló Jakab Antal-emlékdíjat évente egy papi és egy világi, de legfeljebb három személy, avagy közösség kaphatja. Eddig hat papi személy (ebből kettő posztumusz), öt világi személy és öt közösség vette át, utóbbiak a marosszentgyörgyi Szent Cecília Együttes, a marosvásárhelyi Mustármag Közösség, a kolozsvári Verbum Egyesület, a Caritas gyergyószentmiklósi öregotthona és a búzásbesenyői plébánia is. A díjátadó ünnepséget minden évben Jakab Antal püspök életének valamely jelentős évfordulójához kapcsolódóan tartják a díjazott vagy valamelyik díjazott lakó-, illetve székhelyén.

Katolikus Egyetemi Lelkészség, Kolozsvár

Kolozsváron az egyetemisták éveken keresztül a Szent Mihály-plébánián gyűltek össze hetente egy alkalommal hittanórára. Az önállósulás igénye a ’90-es évek elején merült fel, ekkor kérelmezték független egyetemi lelkész kinevezését. A főpásztor 1993 őszétől hagyta jóvá a lelkészi állást, a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség hivatalosan ekkor kezdte meg működését. Azóta a piarista templom és a közvetlenül mellette lévő helyiségek adnak otthont a lelkészségnek. Az első egyetemi lelkész Nóda Mózes volt, őt követte Holló László, Balla Árpád, Orbán László és Takó István. Lelkipásztori munkatársként Hegedűs Enikő, Nap Katalin, Györgypál Enikő, Lőrincz Krisztina és Simon Melinda dolgozott, jelenleg Ferencz Emese látja el ezt a feladatkört. Önkéntesként több egyetemista is részt vesz a vezetés munkájában. A tevékenység kezdetben, a szent­misék mellett, hittanórákból, kirándulásokból állt, később különböző csoportok alakultak, amelyek sporteseményeket, szórakozási alkalmakat, vizsgaidőszakban közös tanulást szerveztek a hallgatóknak. Ma már szinte mindennap kínálnak lehetőséget közös imára, szellemi fejlődésre, szociális és kreatív munkára.

Jakab Antal püspök ötven éve lett ismét teljes jogú teológiai tanár

Idén, 2018-ban, a Jakab Antal-emlékdíj történetének 9. évében, a 17. elismerés átnyújtásakor az alapítók egyúttal arra is emlékeztetnek, hogy Jakab Antal, a tizenhárom keserves börtönévet követően, éppen ötven évvel ezelőtt, 1968. október 1-jén lett ismét teljes állású tanára a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolának.

Jakab Antal a negyvenes évek második felében, egészen a letartóztatásáig tanított a gyulafehérvári teológián és látta el a vicerektori teendőket, míg 1951 augusztusában a kommunista diktatúra egyházüldözői koholt vádak alapján börtönbe nem vetették. Tizenháromévnyi keserves börtönrabságából az általános amnesztia szabadította ki. Márton Áron azonnal vissza akarta vinni Jakab Antalt Gyulafehérvárra, csakhogy abban az időben a papi helyezéseket a püspök az Állami Egyházügyi Hivatal jóváhagyása nélkül nem tudta végrehajtani, a börtönviselt papok pedig a szabadulásuk után sokszor évekig nem kapták meg az államtól a szükséges működési engedélyt. Márton Áron hiába érvelt az Egyházügyi Hivatalnál azzal, hogy a teológiára nem nevezhet ki megfelelő képzettséggel és tapasztalattal nem rendelkező embert, Jakab Antal kinevezését nem hagyták jóvá. Másfél évnyi kilyénfalvi lábadozás és várakozás után adatott meg Jakab Antal számára háromhónapnyi helyettesítés lehetősége Görgényszentimrén, majd 1966. október 1-jétől Kerelőszentpálon és Búzásbesenyőn a plébániai szolgálat. Márton Áronnak, évek hosszú küzdelme után, 1967-ben sikerült visszavinnie őt, átmenetileg bejáró tanárként, a teológiára. Jakab Antal hetente utazott – többszöri átszállással, sokszor a zsúfolt vonat lépcsőjén – Búzásbesenyőről Gyulafehérvárra tanítani. Teljes jogú tanári katedrát a gyulafehérvári tartózkodási engedély birtokában 1968 októberétől kapott. Egyházjogot, majd erkölcsteológiát tanított a papnövendékeknek egészen a segédpüspöki évei – hetvenes évek – közepéig.

Varga Gabriella