Átlagtól eltérő könyvet mutattak be a nagyváradi püspöki palotában

0
3573

Én is hozzátok tartozom – Átlagtól eltérő gyermekek a közösségben címmel tartott előadással egybekötött könyvbemutatót Demeter Zsuzsa, a Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató szolgálatának koordinátora, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember.

Köszöntés • Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Facebook

A könyv, amelyet szerzője munkafüzetnek nevez, a Verbum kiadó gondozásában jelent meg. Amint azt köszöntésében Böcskei László megyés püspök is elmondta, majd bevezetőjében Szőcs Csaba, a kiadó igazgatója is megerősítette, ez az esemény egy folyamatnak a része, amelynek már volt előzménye, és remélhetőleg lesz folytatása, hiszen a közelmúltban a Verbum kiadó több könyvét mutatták be azok szerzőinek jelenlétében a nagyváradi püspöki palotában.

A főpásztor „csapatnak” nevezte a jelenlevő érdeklődőket, többségükben hitoktatók, hiszen mindannyian részt vesznek az egyházmegyének a hitoktatás területén megnyilvánuló törekvéseiben. Józsa Nándor Lóránd szilágysomlyói hitoktató és plébániai pasztorális referens bemutatta Barcsa Zsuzsanna Petőfi Sándor programos ösztöndíjast, aki jelenleg a szilágysági plébánián fejti ki tevékenységét, illetve néhány szóban beszélt az ösztöndíjas programról is. A hitoktató a zene fontosságát emelte ki, amely képes kiragadni a hétköznapok forgatagából. Barcsa Zsuzsanna zenés momentumai tették ünnepélyesebbé az eseményt.

Zenés momentum • Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Facebook

Szőcs Csaba megköszönte a helyi szervezőknek a lehetőséget, hogy ismét Nagyváradra hozhatott a kiadó egy újabb könyvet, majd röviden bemutatta a szerzőt.

Szemléltetés • Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Facebook

Demeter Zsuzsa a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas munkatársaként fogyatékkal élő gyermekes családokkal dolgozik, és minden nap találkozik apró csodákkal. A könyv segíthet a fogyatékkal élő gyermekek elsőáldozásra való felkészítésében, a beszélt nyelvtől függetlenül, és olyan témákat dolgoz „átlagtól eltérő módon” és „színmentesen” mint: viselkedés templomban és hittanórán, a világ teremtése, az imádság, a családi élet, Jézus Isten fia, a Szentlélek, az őrangyal, a szentségek, a Tízparancsolat, az ünnepek, a szentgyónás és a Szűzanya. A szerző továbbá egy játékkal szemléltette a másságot, az átlagtól való eltérést, majd kihangsúlyozta, hogy munkájának célja segíteni a fogyatékkal élő gyermekeket, hogy érintkezzenek azzal, amit mi a saját világunknak nevezünk, a mi világfelfogásunkkal. Valójában nincs különbség a fogyatékkal élők világa és a miénk között: csak egy világ van, az Isten által teremtett világ, ahol mi is és a fogyatékkal élők is élnek. Az a plébánia, ahol nincsenek fogyatékkal élő személyek, egy fogyatékos plébánia – hangzott el a bemutató során.

Az esemény végén a jelenlevők kérdezhettek, érdeklődhettek a könyvvel és a munkamódszerekkel kapcsolatosan.

Forrás: varad.org