Elindítanák Chiara Corbella Petrillo boldoggáavatási ügyét

0
2462
Archív felvétel (Fotó: Vatikáni Rádió)

Hat évvel Isten szolgája Chiara Corbella Petrillo halála után a római egyházmegye megtette az első lépéseket az elhunyt boldoggá avatása érdekében. A fiatalasszony 28 évesen hunyt el, 2012. június 13-án, mivel magzata életben maradása miatt visszautasította daganatos betegsége kezelését.

Amint a fiatalasszony temetésén Agostino Vallini bíboros megállapította, egy második Gianna Beretta Mollát tisztelhetünk személyében, élettörténete meghatotta a világot, és elterjedt a közösségi médiának köszönhetően.

Chiara 2008 szeptemberében kötött házasságot Enrico Petrillóval, és harmadik terhessége idején egy igen agresszív lefolyású rákbetegséggel diagnosztizálták. Bármilyen kezelés a születendő gyermekre végzetes következményekkel járt volna, az édesanya pedig úgy döntött, kihordja és megszüli gyermekét. Jóllehet Chiara már két gyermeket szült, ám Maria és Davide is olyan rendellenességekkel jöttek világra, amelyek következtében születésük után pár órával visszatértek mennyei Atyjukhoz. „Az Isten – írta akkor Chiara – két különleges gyermeket akart nekünk adományozni: Maria Grezia Letiziát és Davide Giovannit, ám azt kérte, csak születésükig legyünk velük; megengedte nekünk, hogy megöleljük őket, megkereszteljük őket és derűsen és kimondhatatlan örömmel az ő kezébe ajánljuk őket. Most az Atya a harmadik gyermeket bízta ránk, Francescót, aki egészséges és nemsokára meg fog születni, azonban most is azt kéri (az Isten – ford. megj.), hogy bízzunk még egyszer benne, annak dacára, hogy néhány hete fedezték fel, hogy rákos vagyok, amely betegség a jövőtől való félelem magját próbálja elvetni bennünk, de mi folyamatosan hisszük, hogy az Isten ez alkalommal is fenséges dolgokat fog művelni.”

A boldoggáavatási eljárás kezdetét bejelentő rendelet

A rendeletben – amellyel bejelentették a fiatal édesanya, Chiara Corbella Petrillo boldoggáavatási ügyének megnyitását, 2018. július 2-ai keltezésű és Angelo de Donatis bíboros, a római egyházmegye általános helynöke, illetve Marcello Terramani  jegyző írt alá – ez áll: „Laikus, feleség és édesanya nagy istenhittel, áldozata a reménység világítótornyában világító fény, az Istenbe, az élet Urába vetett hit melletti tanúságtétel, példája a szeretetnek, amely nagyobb a félelemnél és a halálnál.”

A rendeletet a római vikariátus bejáratához függesztették ki, és ott marad két hónapon át, ez idő alatt összeállítják az eljárás megindításához szükséges dokumentációt. A hivatalos eljárásindításhoz szükséges még a Szenttéavatási Ügyes Kongregációjának „nihil obstat” engedélyére is, amelynek kibocsátása immár rövidesen megtörténik.

Forrás:  Anca Mărtinaş/Vatikáni Rádió
Fordította: Dénes Gabriella