Szentmisét mutattak be Cegőtelkén Szent László tiszteletére

0
1451
(Fotó: Diaszporaalapitvany.ro)

A belső-szolnoki főesperes, Geréd Péter, az ifjúságra figyelő pasztorális évben a híres magyar lovagkirály, Szent László besenyőkkel, kunokkal vívott cserhalmi (Besztercétől 22 kilométer távolságra van) ütközetének 950-dik évfordulóján ünnepi megemlékezést kezdeményezett, szervezett 2018. június 27-én, a Kerlés melletti Cegőtelkén, a Szent László-emlékműnél, amelyre meghívta a belső-szolnoki kerület minden papját, fiatalját, a híveket és minden Szent László királyt tisztelő embert.
Június 27-én délelőtt 11 órai kezdettel az ünnepi szentmisét Szent László királyunk tiszteletére az esős idő miatt nem a cserhalmi emlékmű előtt, szabad ég alatt, hanem a Cegőtelke református templomában mutatta be Geréd Péter főesperes, Szakács Endre szamosújvári örmény katolikus vikárius, Lőrinczi Károly vicei plébános, Benkő Attila OFM dési plébános és Szemák Ferenc magyarláposi plébános. A szentmisén részt vett a belső-szolnoki kerület fiatalsága, valamint a hívek is szép számmal. A szentbeszédében Lőrinczi Károly hangsúlyozta, hogy a cserhalmi győzelem az Úr Jézusé, utána pedig a 22 éves Szent Lászlóé, aki mint a hit bajnoka, Isten kezében eszköz volt a fényes győzelem kivívásában. Nélküle nem lett volna győzelem.

Ezen csodálatos ünnepi szentmisén Szent László példájára, a résztvevők (a katolikusok) valamennyien szentáldozáshoz járultunk, hogy a Magyarok Nagyasszonya és Szent László hathatós közbenjárására szekularizált világunkban, mi is győzelmet arassunk a gonosz ellen napi küzdelmeinkben. Az ifjúság évében kértük a jó Istent, hogy a Magyarok Nagyasszonya, Szent László király és a magyar szentek hathatós közbenjárására, ifjúságunk erkölcsös hitéletet éljen, mentes legyen a hedonizmus káros hatásától. Nemzetünk szentségi házasságban éljen és ezáltal hozzájáruljon magyar hazánk erkölcsi megszilárdításához.

Takács Gyula (róm. kat. nyugalmazott tanár, Cegőtelke)

MEGOSZTÁS