Életmeghatározó hit

Szent Péter- és Szent Pál-búcsú volt Székelyudvarhelyen

0
1701

A székelyudvarhelyi ferences templom búcsúünnepét ülték Szent Péter és Szent Pál apostolok emléknapján, június 29-én. A délután 6 órától ünnepelt szentmise homíliáját Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartotta.

Szentbeszédében kiemelte: „A hittel élő ember építeni tud, lelkesíteni tud, föl tudja kínálni a hitét, nem ránk – családtagokra, szerzetes- vagy paptestvérekre – erőszakolva, hogy így kellene vagy éppen amúgy kellene. Hanem életpéldával elől járni; ha látják a szép életet, mások is „megkívánják” tőle, követni kezdik. Mert Istennel élni jó, békét teremt, Isten akaratát keresni és megtenni, az adja nekünk a lelki békességet. Mert az a feladatunk, hogy Szent Pál hitével, Szent Péter Krisztushoz, a szegletkőhöz, az egyházhoz való ragaszkodásával éljük az ünnepelt hitünket a hétköznapokban. A hitem meghatározza cselekedeteimet, hogy milyen ember vagyok, hogyan viszonyulok a körülöttem lévőkhöz, hogyan viszonyulok önmagamhoz és hogyan viszonyulok a teremtett világhoz. Ebben mutatkozik meg a lelkiségünk, amely nem látható, ámde érezhető. Jó az ilyen emberrel találkozni, a társaságában lenni, vagy ahol ilyen lelkiség uralkodik, jó abba a házba bemenni.”

Majd arra intett: „El kell mélyednünk a hitünkben minden nap. Legyen előttünk az Úr legszentebb imája, valljuk meg hitünket és gyakran imádkozzunk a szentatya szándékára. Így megerősödhetünk és építeni fogjuk a lelki egyházat, az élő egyházat. Ha hittel élünk, reméljünk az Istenbe kapaszkodva, s ebből a hitből és reményből szeretet fakad, s ez a szeretet nem inkább szó, hanem tett lesz. Nem inkább kíván, hanem inkább kínál. Így építjük az egyházat, így formálhatunk a testünkből templomot, ahol az élő Istent imádhatjuk.”

MEGOSZTÁS