„Bátorság, téged hív!”

A dévai Páduai Szent Antal-plébánia hittantábora

0
2063

Alig fejeződött be a tanév, június 18-án Főcze Bonaventura ferences szerzetes vezetésével útra indult a 2018-as hittantábor a dévai Szent Antal-plébánia hittanórát rendszeresen látogatók számára. A tábor vezérgondolatát Márk evangéliuma 10. fejezetének 49. verse adta, célja a lelkiekben, szellemiekben való megerősödés, egyben Székelyföld nevezetességeinek megismerése volt, szállást Csíksomlyón a dévai Szent Ferenc Alapítvány biztosított.

A reggeli és esti közös ima, a rendszeres szentmisék, illetve a személyes, „lélektől lélekig” vezető beszélgetések remek keretet biztosítottak a teremtett világ szépségeinek a megismeréséhez. Különleges élményt jelentett a parajdi sóbánya meglátogatása, a Gyimes-völgy bejárása szekérrel, a borjak simogatása az esztenán, valamint a Gyilkos-tó legendájának hallgatása a vöröses színű víztükör mellett, közel a vízből meredező fenyőfa csonkokhoz. Hargitafürdőn a negyvenöt fős csapat kegyelettel emlékezett meg a nemrég elhunyt Kányádi Sándorról. A gyermekek még ugyanezen a napon nagy lelkesedéssel számháborúztak a csíksomlyói nyeregben. Ilyen hangulatban a kreativitás is nő, így jöhetett létre a tábor himnusza és zászlaja.

Az egymásra figyelő, gondoskodó szeretetnek köszönhetően minden résztvevő egészségesen, felemelő élményekkel gazdagodva, lelkiekben megújulva érkezett haza, közelebb kerülve a teremtő Atyához és egymáshoz.  Köszönet mindezért!

Kun-Gazda Kinga-Viola/Nyugati Jelen