Búcsút ünnepeltek Magyarfenesen

0
3573

Kalotaszeg egyik legrégebbi templomának búcsúját május 12-én tartották, Urunk mennybemenetelének jegyében. A szentmisén a helyi közösség tagjai mellett reformátusok is jelen voltak, lelkészeikkel együtt. Vendégek érkeztek továbbá Kolozsvárról, Szászfenesről és a környező falvakról. A helyi közösség elöljárói mellett jelen volt Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke is.

A főcelebráns és szónok dr. Székely Dénes teológiai tanár, kanonok, kolozsmonostori plébános Márton Áron püspök nyomán hangsúlyozta: két országnak, a földi és az égi világnak vagyunk polgárai. A mennybemenetel ünneplése paradigmaváltást jelent a keresztény gondolkodásban – emelte ki a szónok.

A szentmise végén a főcelebráns megáldotta a templom közelmúltban felújított tetőzetét, ami a Magyar Kormány (BGA, Teleki László Alapítvány), a Kolozs Megyei Tanács, valamint a magyarfenesi katolikus és református hívek összefogásából valósult meg. Szőcs Csaba plébános a szentmise végén hangsúlyozta: a most elvégzett  munka nem befejezés, hanem kezdet, a templom több ütemben történő konzerválásának, javításának nyitányaként értelmezendő. A plébános köszönetet mondott az adományokért és az imádságos támogatásért, kiemelte: mindkettőre a jövőben is szükség lesz.

A magyarfenesi katolikusok a már hagyományosnak tekinthető módon közös agapéra, egy bográcsgulyásra vártak minden jelenlevőt a plébánia udvarán e csendes és igazán barátságos, késő tavaszi délutánon.