De mi az a személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat?

0
1197

A Szent Ignác-i lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, amely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. Minden lelkigyakorlatozót egyénileg kísérnek Isten mélyebb megtapasztalásának az útján, személyre szabott imaanyagokkal, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva megismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint alakítsa életét. Így alakul ki a lelkigyakorlatozóban az a finom érzék, amelynek segítségével meg tudja különböztetni, mi az, ami életében az Isten vágya szerinti vagy azzal ellentétes. Ennek gyümölcseként szabadság költözik a szívébe. Életét egyre több öröm és szeretet járja át.

Miből áll?

A napi 3-5 imaidő az imában való következetességet szolgálja, az állandó nyitottságot, amelyet mélyít az Eucharisztia ünneplése.
A szentírási szövegekkel való elmélkedés megnyitja azt a személyes teret Isten és ember között, ahol az Ige átformáló ereje megtapasztalható.
Ennek kibontása és mélyítése történik meg a lelki kísérővel való beszélgetésben, mely egyben abban is segít, hogy az imádkozó ember az Isten körüli saját pályáján maradjon.
A természetben töltött idő az isteni jelenlét iránti érzékünket tágítja, finomítja.
A teljes csend a figyelem mélyülését, a jelenlétet és az Istennel való találkozást szolgálja, és egyben segíti a többi lelkigyakorlatozó egyéni útjának tiszteletben tartását is.

Kiknek ajánlott?

Ezt a lelkigyakorlatot azoknak ajánlják, akik szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket, mélyebb megtérésre vágyakoznak, illetve fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Olyanokat várnak, akik szívesen vállalják a csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak. Azokat is hívják, akik elfáradtak és csak meg szeretnének pihenni az Úrban, szeretnék éleszteni szívükben az egykor megtapasztalt tüzet, és újraizzítani életük üszkösödő részeit.


Aki szeretné megtapasztalni a személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlatot, erre alkalma lesz Kolozsváron, április végén. (Jelentkezési határidő április 20.) Részleteket ITT találnak.

Szöveg: Manréza Központ