Marosvásárhely: ha nem lesz katolikus iskola, felbontják az Unirea szerződését

Egyházi nyilatkozat a marosvásárhelyi „rendezésről”

3
11697
Archív felvétel (Fotó: Szőcs Csaba)

Az alábbiakban közöljük – magyar és román nyelven – az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány szeptember 9-én, az esti órákban kiadott közleményét a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzetének „rendezése” kapcsán.

Sajtónyilatkozat – 2017. szept. 9.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány által meghirdetett tüntetésen 2017. szeptember 6-án, Marosvásárhelyen azt kértük az illetékes hatóságoktól, hogy a törvényes keretek betartásával működhessen egyházi iskolánk. Kifejeztük bizalmunkat, hogy az ország kormánya nem fog elmenni annak a közösségi akaratnak ismételt kinyilvánítása mellett, amely felekezeti, Római Katolikus Teológiai Líceumot kér.

Hétfőn, szeptember 11-én becsengetnek az iskolába. Örvendenünk kell annak, hogy a diákjaink, akiknek érdeke számunkra is a legfontosabb, lesz ahol tanuljanak. De örömünk nem lehet felhőtlen, hiszen – ahogyan a sajtóból értesültünk – ők nem a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum diákjaiként kezdik el a tanévet. Nem az az iskola hívja padjaiba, amelyet szabadon választottak. Így jogaik az egyházi és világi törvénykönyv szerint is alapvetően sérültek.

A Tanügyminisztérium javaslatára a Maros Megyei Főtanfelügyelőség az iskola osztályait, nem összefüggő alegységként, hanem osztályonként sorolta be a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba. Így, ezzel az intézkedéssel a törvényszék által felfüggesztett 1385/2015-ös határozatra hivatkozva a főtanfelügyelőség megszüntette a katolikus iskolát. Az intézkedéssel csupán az – egyébként törvényben előírt – kötelességét teljesítette, hogy biztosítsa a tanulók beiskolázását, hogy egyáltalán iskolába járhassanak gyermekeink. Joggal érezzük úgy, hogy kérésünk nem talált meghallgatásra. Csupán a gyerekeink alapvető tanulási joga nem sérült. Sérült azonban a szülők és gyerekek szabad iskolaválasztási joga. Ez a fentiek mellett különösen a cikluskezdő osztályokba való beiratkozást megtiltó és a bíróság által közben érvénytelenített 70/2017-es főtanfelügyelőségi döntés által valósult meg. A 114 szülő összegyűjtött szándéknyilatkozatának figyelembevételére, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceumba akarják íratni gyermekeiket, a minisztérium illetve a tanfelügyelőség részéről kísérlet sem történt.

Az állami intézmények szakszerűségének hiánya és az emberi jogok semmibevétele vezetett ide, ezért szenved jogfosztottságot Egyházunk, szenvednek gyerekeink, azok szülei az egész közösség. Még mindig bízunk abban, hogy ez a jogtipró kényszerhelyzet nem tarthat sokáig. A jogi tisztázás folyamatában mi partnerek vagyunk, nem hagyjuk magukra azokat, akik a katolikus iskolát választották. Éppen ezért nyomatékosan kérjük az illetékes hatóságokat, ne tekintsék megoldottnak a helyzetet. Amint már többször is megfogalmaztuk, iskolaépületünkben működnie kell katolikus iskolának. Ha nem működhet, abban az esetben az önkormányzattal kötött bérleti szerződés hatályát veszíti, ami senkinek nem állhat érdekében.

A marosvásárhelyi híveink számtalan formában kinyilvánított akaratának megfelelően nem mondhatunk és nem mondunk le arról, hogy Marosvásárhelyen Római Katolikus Teológiai Líceumunk legyen.

Kolozsvár, 2017. szeptember 9.

Dr. Jakubinyi György, érsek
elnök

Dr. Holló László
Igazgatótanács elnöke


 

COMUNICAT DE PRESĂ – 9 septembrie 2017

În cadrul demonstrației de la Târgu Mureș, din 6 septembrie 2017, inițiată de Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania, am cerut autorităților competente funcționarea școlii noastre confesionale cu respectarea cadrului legal. Ne-am exprimat încrederea și speranța că guvernul țării nu va ignora această manifestare repetată a voinței colective, care cere cu insistență să existe Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș.

Luni, 11 septembrie clopoțelul va suna de intrare. Trebuie să ne bucurăm că elevii noștri – ai căror interes este prioritate pentru noi – vor avea unde să învețe. Bucuria noastră este însă umbrită de informația apărută în presă, conform căreia, ei nu vor începe anul școlar ca elevi ai Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș. Școala care îi așteaptă în băncile sale nu este cea pe care și-au ales-o în mod liber. Astfel, drepturile acestor elevi sunt lezate în mod fundamental, atât din punct de vedere al Codului de drept canonic cât și al celui civil.

La propunerea Ministerului Educației Naționale, ISJ Mureș a arondat clasele școlii la Liceul Teoretic “Bolyai Farkas” pe clase și nu ca structură. Astfel, referindu-se la decizia nr. 1385/2015 suspendată de către tribunal, ISJ Mureș a desființat școala noastră catolică. Cu această măsură ISJ Mureș și-a îndeplinit doar îndatorirea legală să asigure şcolarizarea elevilor. Solicitarea noastră nu a fost soluționată. Doar dreptul fundamental al copiilor noștri de a frecventa o școală nu a fost lezat. A fost lezat însă dreptul părinților și al copiilor de a-și alege școala în mod liber, în mod special prin interzicerea înscrierilor în clasele de început de ciclu prin hotărârea nr. 70/2017 a ISJ Mureș, anulată între timp de instanță. Din partea Ministerului, respectiv a ISJ nu a existat nici măcar o încercare de a lua în considerare memoriul și declarațiile de intenție a celor 114 de părinți disperați de a înscrie copiii lor la Liceul Teologic Romano-Catolic.

Din cauza lipsei de profesionalism şi ignorarea drepturilor omului am ajuns în această situaţie. Din această cauză au de suferit atât biserica noastră, copiii noștri, părinții lor cât și întreaga comunitate. În cazul în care organele de stat au intenționat ca această situație abuzivă şi anormală să fie doar una temporară, sperăm că ea nu va dura mult. Dacă există chestiuni juridice de clarificat, acest lucru trebuie făcut cu celeritate. Suntem parteneri în căutarea soluției juridice, nu-i lăsăm singuri pe cei care au optat pentru școala catolică. Tocmai din această cauză, cerem cu fermitate ca să nu se considere că această situație a fost rezolvată. După cum ne-am exprimat în mod repetat, școala catolică trebuie să funcționeze în clădirea care este proprietatea Bisericii Romano-Catolice. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci contractul de închiriere semnată cu autoritățile locale își pierde valabilitatea, ceea ce nu poate fi în interesul nimănui.

Conform dorinței credincioșilor noștri din Târgu Mureș, care a fost manifestată în multiple forme, nu putem renunța și nu renunțăm la dezideratul, ca la Târgu Mureș să funcționeze Liceul Teologic Romano-Catolic.

Cluj-Napoca, 9 septembrie 2017

Dr. Jakubinyi György, arhiepiscop
președinte

Dr. Holló László
președintele Consiliului de conducere

 

 

3 HOZZÁSZÓLÁSOK