Az egyházzene tavaszi nagy ünnepe Udvarhelyen

0
6388

Év közben saját templomaikban teszik felemelőbbé a liturgiákat az egyházi dalos közösségek, a feltámadás ünnepét követően pedig együtt dicsérik Istent a Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület egyházzenei kórustalálkozóján. A tizenkilencedik alkalom házigazdaszerepét az udvarhelyi Szent György egyházközség látta el. Plébániatemplomukban nem fért volna egyidőben a félezer dalos és a nagyszámú egyházzenét kedvelő, ezért a kórusseregszemlét szombaton a Rákóczi Centerben tartották meg. Maradandó élményt szerzett a miseénekekként bencés gregoriánt zengő, az alkalomra a karvezetőkből és kántorokból alakult szkóla, Simó Zsuzsa vezetésével, majd a tizennyolc résztvevő kórus egyéni és közös éneklése.

A nyitó szentmisén örömmel láttuk: a kerület papjai elkísérték egyházközségük dalárdáit, és együtt mutatták be a legszentebb áldozatot. Messzire hangzott az óriási, egyesített énekkar Istendicsérete: gyermekek, fiatalok, a középnemzedék és a szépkorúak hangja csengett egybe.

Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános, a szentmise főcelebránsa kifejezte: jó újra együtt lenniük azoknak, akik hangjukkal, énekükkel dicsérik Istent. A teremtett világ öröme, harmóniája visszahangzik azok szívében, akiknek lélekkel végzett szolgálata során a legszebb énekek fakadnak fel, azaz a szent liturgia dallamai.

Homíliájában László Attila, a Szent György egyházközség plébánosa a találkozó résztvevőit, a jelenkor „emmauszi tanítványait” hívta „emlékezni, rácsodálkozni arra a nagy tényre, hogy Jézus halála és feltámadása a felülmúlhatatlan szeretet eseménye. Ennek erejéből él és ünnepel Anyaszentegyházunk, élünk és táplálkozunk mi magunk is. Ebben találjuk meg életünk, hivatásunk, szolgálatunk értelmét! Együtt vagyunk, hogy a feltámadás felett örvendőkkel közösségben legyünk. Ajándék az együttlétünk: annak megtapasztalása, hogy jó – egymást értve, együtt zengve, – testvérekként ünnepelni.” A megélt feltámadás-hit, az Élet feletti öröm megélésének továbbadására hívta a profán teret imával és dallammal megszentelő egyházzenei esemény résztvevőit: „Vigadjon a föld, ünnepeljen az egész látható és láthatatlan világ, mert örökkévaló örvendezés az, hogy Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!”

A liturgiát követően szerre megismertük az éneklő kisközösségek történetét, és a kórusok két-két művel mutatkoztak be. Kitetszett, eme kórusseregszemle majd’ két évtizede alatt hány újabb kórus alakult, és milyen sokat fejlődtek mindannyian. Az egyszólamúságtól a többszólamúságig, a népénekektől a magyar kórusirodalom illetve a nagy világklasszikusok legszebb szerzeményeiig színes az repertoár-paletta, amiből tavaszi csokornyi ízelítőt kapott a hallgatóság.

A huszadik, jubileumi kórustalálkozó szervezését jövőre a varsági egyházközség vállalta fel. Zárásképpen együtt énekelték el az ősi Mária-himnuszt, a Regina coeli-t, majd a Himnuszt. A közös Székely asztali áldás már a szeretetvendégségre hangolta a dalos közösségeket.

Molnár Melinda
Fotók: Dávid István 

Résztvevő kórusok és vezetőik:

– Béta-Dobó-Vágási kórus – Jakab Szilveszter
– Farkaslaki Zeng a magosság Kórus – Bakos Árpád
– Korondi kórus – Katona Mózes
– Lövétei kórus – Tódor Lóránd
– Máréfalvi Con Spirito Kórus – Dávid Izabella
– Nyikómalomfalvi kórus – Boldizsár Gáspár
– Oroszhegyi Mihály Deák Kórus – Bíró Lóránd
– Parajdi kórus – Mureşan Edit
– Székelyszentlélek-Bogárfalvi Ave Rosa Kórus – Ambrus Ferenc
– Székelyudvarhely – Szombatfalva Szent György Plébánia Psallite Kamarakórusa – Simó Zsuzsa
– Székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánia Iubilate Deo Kórusa – Székely István
– Székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia Musica Sacra Kamarakórusa – Rózsa Imre
– Székelyvarsági kórus – Márkó Benedek
– Szentegyházasfalvi Canticum Novum Kamarakórusa – Tamás István
– Szentkeresztbányai Cantate Domino Vegyeskar – Siklódi Sándor
– Szovátai kórus – Kőszegi János
– Zetelaki Boros Valér Kórus – Jakócs Zoltán
– Zeteváraljai kórus – Olti Attila

További képek a szervező egyházközség Facebook-oldalán.