A szent szolgálatra is meghív Krisztus

0
1366
Fotók: SIS

Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök az egyházmegye papságával olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön délelőtt a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban.

A szentmisében Jakubinyi György érsek mondott szentbeszédet, amelyben a megáldott és megszentelt olajok szerepét és fontosságát emelte ki. Emellett rámutatott a hivatások fontosságára, kiemelve, hogy minden megkeresztelt már részesült az általános papságban, de a szent szolgálatra is meghív Krisztus. A papi hivatás felismerése a fiatalok szívében főként akkor történik – mondta az érsek –, ha a hívek, a plébániaközösség és a családok imája is segíti azt. A szent szolgálatban való hűségre buzdította papjait. Ismertette továbbá a gyulafehérvári főegyházmegye területén működő férfi és női szerzetesrendeket is, akik imádsága, munkája és szerepe nagyon fontos.

A szentbeszéd után történt a papi ígéretek megújítása, melyet a szenteléskor tettek püspökük és Isten szent népe előtt. Ezekben az ígéretekben a papok, mintegy kifejezve egységüket és hűségüket Isten és az anyaszentegyház iránt, hangot adtak annak az Istentől beléjük oltott vágynak, hogy még szorosabban összeforrjanak Jézus Krisztussal, az örök főpappal. Ezt követően a hívek imádkoztak könyörgéseikkel papjaikért és főpásztorukért. Az olajok előkészítése és bemutatása utána szokott módon az adományok felajánlása történt.

A szentmise végén az érsek köszöntötte a több mint 800 zarándokot, hittanost és ministránst, akik az egyházmegye különböző részeiről érkeztek papjaik, hittanáraik vezetésével. Az ünnepélyes áldás után ünnepélyes körmenetben vitték át a megáldott és megszentelt olajokat az érseki palotába.

A szentmise után a ministráns- és hittanos csoportok a székesegyház bemutatásán vettek részt dr. Marton József nagyprépost vezetésével, majd azt követően a kispapok mutatták be a teológia épületét, betekintést nyújtva a szemináriumi életbe.

Baróti Tibor

További képek az eseményről ITT.