Szent Család ünnepén a családpasztoráció javára gyűjtenek

0
1987
Fotó: Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ/facebook

Hagyománnyá vált a gyulafehérvári főegyházmegyében, hogy Szent Család ünnepén, amely általában az év utolsó vasárnapjára, de idén december 30-ára, péntekre esik, templomi gyűjtést tartanak a családok lelkipásztori ellátásának főegyházmegyei szintű koordinálását ellátó Családpasztorációs Iroda, az általuk szervezett programok javára. Minden évben körlevélben hirdeti meg a gyűjtést a főpásztor, amelyet az alábbiakban adunk közre.

D. a J. Kr.!
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Amoris laetitia kezdetű, a családban megélt szeretetről 2016-ban kiadott apostoli buzdításában Ferenc pápa szemügyre veszi a családok helyzetét, vázolja azokat a lelkipásztori utakat, melyek a tartós és termékeny családok építéséhez vezetnek. Lelkipásztori megkülönböztetésre szólít fel bizonyos esetekben, és szemléletesen vázolja a családi lelkiség néhány vonását. Mindez arra irányul, hogy gyakoroljuk és őrizzük a házasságban és családban megélt szeretetet, mely megtermi annak gyümölcsét is: az igaz örömet. Mindezt idén ősszel tartalmi és módszertani vonatkozásban Bíró László, a MKPK családreferens püspöke is bemutatta főegyházmegyénk lelkipásztorai számára egy pasztorális nap keretében, Csíksomlyón.

Szent Család ünnepe közeledtével a názáreti Szent Családhoz fordulunk. Áldást kérünk főegyházmegyénk családpasztorációjára. A több központban elindult jegyeskurzusok, a jegyesoktatásban részt vevő házaspárok képzése és lelkigyakorlata mellett, családcsoportok, családos tábor, szülők iskolája, férjek/édesapák, feleségek/édesanyák, apa-lánya, egyedülállók és rendkívüli helyzetben élők lelki napjait továbbra is megtartjuk főegyházmegyei szinten. Élünk a házasság hete kínálta lehetőségekkel: egy héten át közbeszéd témájává tesszük a családi élet egyes elemeit, örömeit és buktatóit. A világi és az egyházi sajtóban megjelenítjük a házasság és család evangéliumi értékeit. Hargita, Kovászna, Maros és Kolozs megyében 2006-tól elindított Boldogabb családokért iskolai programot, amelynek célja a családi életre nevelés osztályfőnöki órák keretében, újabb önkéntesek képzésével továbbfejlesztettük. A Kecskeméten képzésben részesültek hivatalosan is megkezdhetik 2017-ben az ún. ciklusshow programot, melyben az élménypedagógiai elemek felhasználásával is tizenéves lányok tisztaságra nevelése és a családi életre történő felkészítése zajlik. Az irgalmasság éve jegyében pedig önkormányzati vagy plébániai családnapokon volt alkalmunk a házasság és család evangéliumát hirdetni, gyermekáldásért imádkozni. A főegyházmegyében most kezdődött Szent László-évhez ugyancsak csatlakozunk. Ezt jeleníti meg felújult és Szent Család ünnepén induló új honlapunk is: a www.csalad.ro.

Mindezen tevékenységek anyagi támogatásához járult hozzá a tavaly megtartott főegyházmegyei gyűjtés, melynek összege 39.390 lej volt, a 2% tavalyi összege pedig 1.566 lejt tett ki.

Megköszönve minden lelkipásztor és plébánia eddigi támogatását, a főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2016. december 30-án, Szent Család ünnepén. A begyűlt adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központban vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2017. február 10-éig.

Szent László évében a családpasztoráció rendezvényeire ajánljunk és irányítsunk minél több házaspárt és családot. Keresztény családjaink támogatása az élet gyarapítása, keresztény és magyar jövőnk építése!

Gyulafehérvár, 2016. december 11-én, advent harmadik vasárnapján.

†György s. k.
érsek

Forrás: 2016/XIII. sz. érseki körlevél

A Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda elérhetőségei:

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII
540053–Târgu-Mureş, P-ţa, Trandafirilor, Nr. 61.;
Tel: 0265–250–270 (109 belső); Fax: 0365–414–187;
Cod fiscal: 27225935; COD IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001
Web: www.csalad.ro, e-mail: iroda@csalad.ro