Visszatérnek Kolozsvárra a piaristák

Kalazanci Szent Józsefet, a piarista rend alapítóját ünneplik augusztus 25-én,
csütörtökön. Az ebből az alkalomból a kolozsvári Egyetem/Universităţii utcai
piarista templomban este 18 órakor kezdődő szentmise egyben két piarista szerzetes –
Molnár Lehel és Sárközi Sándor – itteni szolgálatának ünnepélyes elkezdését
jelenti.
A szerzetesrendek 1948-ban történt önkéntes megszüntetéséig a kegyes tanítórend
szerzetespapjai és világi tanárai 1776-tól, 172 esztendőn keresztül minőségi szinten
tanították és nevelték a kincses város, illetve Erdély ifjúságát. Az utolsó, immár
nyugalmazott paptanár húsz éve, 2002. november 2-án hunyt el.
A csütörtöki szentmise idején tiszteletadásra ki lesz helyezve Kalazanci Szent
József 1772-ből Rómából származó ereklyéje.
Szeretettel várják a piarista szellemiség és a piarista hagyományok tisztelőit erre az
akár történelmi jelentőségűnek is nevezhető eseményre.

Dátum

2022. augusztus 25., csütörtök

Idő

18:00