2024. július 12.

Szeplőtelen fogantatás-napi búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát szeplőtelen fogantatás tiszteletére: Csíkmenaság, Csíkdánfalva, Medgyes: ferences templom, Barcarozsnyó, Radna-Borberek.

  • Csíkdánfalván 2017. december 8-án, pénteken fél egytől tartják a búcsút. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök.
  • A medgyesi ferences templomban Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepének másnapján, 2017. december 9-én, szombaton fél 1 órakor mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Sebestyén Péter, a marosvásárhelyi Szent Imre egyházközség plébánosa. A búcsús szentmisén a helyi kórus énekelt, Stefán Tünde kántornő vezetésével.

Nagyváradi Egyházmegye:

  • 2017. december 9-én, szombaton tartják nagyvárad-velencei templom búcsúünnepét. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise szónoka Varga Sándor biharpüspöki plébános.

Szatmári egyházmegye:

  • A szatmári egyházmegyében Szeplőtelen fogantatás titulussal a szatmárnémeti Zárda templom, a szinérváraljai templom és az erdődi Zárdakápolna rendelkezik. Mindhárom helyen a búcsúmiséket az ünnep napján, vagyis 8-án, pénteken tartják. A szatmárnémeti Zárda templomban már 5-étől triduum kezdődik, kedden, szerdán és csütörtökön este 6 órától felkészülési szentmiséken Barta Barnabás püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész elmélkedik. Ugyancsak ő lesz a pénteki búcsú szónoka délelőtt 11 órától. A búcsúmise keretében, a főcelebráns, Schönberger Jenő püspök megáldja a külsőleg felújított templomot és a rendezett templomudvart.
    Szinérváralján pénteken reggel 8 órától román nyelven lesz búcsúmise Giurgiu Daniel józsefházi i.h. lelkész ünnepi szónoklatával, délelőtt 11 órától pedig magyar nyelven Kühn Pál tiszteletbeli kanonok prédikál. Az erdődi Zárdakápolna búcsúját délelőtt 11 órától tartják. A szentmisén Griz László, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség segédlelkésze tartja a szentbeszédet.

Temesvári egyházmegye:

  • A boksánbányai templom titulusa a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. A templombúcsút 2017. december 10-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét délelőtt 11 órai kezdettel Ciubotaru Simon resica-govondári plébános mutatja be. Dr. Marius Maniov egyetemi tanár kezdeményezésére a szentmise zenei szolgálatát a temesvári Nyugati Egyetem Zene- és Színművészeti Fakultása oratórium- és dalénekművész mesterképzési szakának növendékei végzik. Előadásukban F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy és C. Porumbescu művei csendülnek fel. Szólisták: Paula Moldovan, Alexandra Colceriu, Tóth Csilla, Nicole-Melanie Maria, Darius Daminescu, Răzvan Grozăvescu. Orgonán játszik dr. Marcela Sorina Costea.

Dátum

2017. december 08., péntek - 2017. december 10., vasárnap