2021. szeptember 21.

Szent Vendel-napi búcsúk

Temesvári egyházmegye:

  • A zsombolyai plébániatemplomban 2017. október 20-án ünneplik a templombúcsút. A délután 6 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Lukacela Davor helyi plébános.
  • A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó magyarmedvesi templomban október 21-én, szombaton délután 5 órakor ünneplik a templombúcsút. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános.
  • 2017. október 22-én, vasárnap a buziási plébániához tartozó Ötvösd római katolikus közössége templombúcsút ünnepel. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban a szentmisét déli 12 órakor Vodila Szilárd buziásfürdői plébános mutatja be. A liturgia zenei szolgálatát Fodor János látja el.
  • A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó, Szent Vendel nevére felszentelt fakerti templomban október 22-én, vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a búcsúi szentmise, amelyen Johann Dirschl püspöki helynök részvételével megáldják a felújított templomot.

Szatmári egyházmegye:

  • Kisdengeleg templomának titulusa Szent Vendel. Búcsúját az ünnep napján 2017. október 20-án, pénteken délelőtt 11 órától tartják. A szentmise szónoka Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi apát, premontrei prépost-prelátus.

Dátum

2017. október 20., péntek - 2017. október 22., vasárnap