2022. augusztus 10.

Szent Péter- és Szent Pál-búcsúk

2019. június 29-én, hétfőn Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepe.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére: Alvinc, Magyarigen, Erzsébetváros, Brassó: Szent Péter és Pál-templom (belváros), Kurtapatak, Ikafalva, Kisbács, Teke, Ehed, Bükk, Kolozsvár: Szent Péter-templom, Kerelőszentpál, Magyarpéterlaka, Csíkmadaras, Csíksomlyó, Jávárdi-hegy, Gyergyószentmiklós: Gyergyódomokos, Gyergyócsomafalva, Maroshévíz, Orotva, Homoródszentpál, Pálpataka, Székelyvarság, Kápolnásfalu, Székelyudvarhely: ferences templom.

 • A homoródszentpáli templom búcsúját június 27-én, szombaton déli 12 órakor tartják. A szentmise szónoka Daniel Ernő-András nyikómalomfalvi plébános.
 • A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplom búcsúját június 28-án, vasárnap, délután fél egy órakor ünneplik, szónoka P. Puvak Antal Marian OFM.
 • Gyergyócsomafalván a búcsús szentmise hétfőn, délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Korom Imre, a gyergyószentmiklósi Szent József, a munkás egyházközség plébánosa.
 • Az orotvai templombúcsú hétfőn déli 12 órakor lesz. A szentmise szónoka Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója.
 • Kápolnásfaluban június 28-án, vasárnap délután fél 1 órakor kezdődik az ünnep. A szentmise szónoka Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános.
 • Kolozsváron a szentpéteri plébániatemplom búcsúja vasárnap délután 6 órakor kezdődik. A szentmise szónoka a jegenyei plébános Kádár István.
 • kisbácsi egyházközség búcsúját június 29-én, déli 12 órakor ünneplik. A szentmisén Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános prédikál.
 • Székelyvarságon Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, hétfőn déli 12 órától a búcsús szentmise szónoka Szénégető István marosvásárhely-remeteszegi plébános, főegyházmegyei családpasztorációs referens.
 • A maroshévízi templom búcsúját szintén hétfőn déli 12 órakor tartják. Az ünnep szónoka Daniel Ernő-András nyikómalomfalvi plébános.
 • pálpataki egyházközség búcsúján hétfő délután fél 1-kor Lőrincz Barnabás gyergyóremetei segédlelkész prédikál.
 • Kerelőszentpálon is a templom védőszentje Szent Péter és Szent Pál. Az ünnepi szentmisén, amelyet hétfőn, délután 1 órától mutatnak be, Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános tartja a szentbeszédet.
 • Az alvinci templomban a búcsús szentmisét délután 5 órától celebrálják. A szentmise szónoka Lukács Imre Róbert érseki helynök, teológiai tanár.
 • A brassó-belvárosi templom búcsúünnepén hétfőn délután az 5 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén Fechetă Jenő OFM, este 7 órától magyar nyelven pedig Birton Róbert székelykáli plébános prédikál.
 • székelyudvarhelyi ferences templom búcsús szentmiséjét hétfőn délután 6 órától ünneplik. A homíliát Both Dávid homoródkarácsonyfalvi plébános tartja.

Temesvári egyházmegye:

 • Június 29-én, hétfőn a kiskrassói plébániához tartozó Kengyeltó közössége templombúcsút ünnepel. A Szent Péter és Szent Pál apostol tiszteletére felszentelt templomban a hatályos óvintézkedések betartásával az ünnepi szentmisét déli 12 órai kezdettel celebrálják.

Dátum

2020. június 27., szombat - 2020. június 29., hétfő