Szent Miklós-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Miklós tiszteletére: Miklósvár, Altorja, Bereck, Marosvásárhely: Szent Miklós-templom, Kászonújfalu, Csíkszentmiklós, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely: Szent Miklós-templom, Abrudbánya.

  • A csíkszentmiklósi templom búcsúját december 2-án, vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tamás József püspök.
  • Az altorjai Szent Miklós búcsút vasárnap déli 12 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Oláh Zoltán gyulafehérvári teológia tanár lesz.
  • Gyergyószentmiklós régi plébániatemplomának 2018. évi búcsúját december 6-án, csütörtökön ünneplik.  A délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmise szónoka Fazakas Z. Márton O. Praem. csornai premontrei apát. Ezt követően sor kerül a hagyományos körmenetre, amely a Fogarassy Mihály püspök szobránál ünnepélyes áldással zárul.
  • Kászonújfalu plébániatemplomának szintén Szent Miklós püspök a védőszentje. A búcsús szentmise ugyancsak csütörtökön, december 6-án délelőtt 11 órakor lesz. Az ünnepi szónok Kovács Zsolt csíkszentmártoni plébános.
  • A berecki plébániatemplomban is délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúünnep. Főcelebránsa Vargha Béla főesperes, szónoka pedig Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános lesz. A szentmise keretében a megválasztott egyháztanács eskütételére is sor kerül. A liturgia után megáldják a torony alatt elhelyezett Gábor Áron domborművet.
  • székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplom búcsús szentmiséje a védőszent ünnepén december 6-án, csütörtökön este 6 órakor kezdődik. Szentbeszédet mond Horváth István gyulafehérvári főesperes, főtanfelügyelő.

Dátum

2018. december 06., csütörtök