Szent Kereszt felmagasztalása napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére: Borbánd, Gyulafehérvár: zárdatemplom, Csernakeresztúr, Felek, Nagysink, Bodfalu, Brassó: Szent Kereszt-templom, Előpatak, Zabola, Bonchida, Ádámos, Tordatúr, Válaszút, Libán, Mikefalva, Gyulakuta, Abafája, Búzásbesenyő, Kelementelke, Csíkszereda: Szent Kereszt-templom, Csíkszentgyörgy, Gyimesbükk: Bálványos, Székelykeresztúr, Fancsal, Magyarlápos, Nagysármás, Maroscsesztve, Gyergyóalfalu: Bucsin-tető, Csíkmadaras: Madarasi Hargita, Szováta: Tyúkász-hegy.

 • Szent Kereszt felmagasztalása napján a Bucsin-tetőn az ünnepi szentmise délután 2 órakor kezdődik.
 • Szeptember 14-én, pénteken délután 4 órától Válaszúton és délután 6 órától Bonchidán tartják a Szent Kereszt felmagasztalása templombúcsúkat. A bonchidai szentmise után megáldják a plébánia mellett újonnan felépített Mária-út zarándokszállót. A búcsús szónok mindkét helyen Érszalacs plébánosa, Schek László plébános lesz.
 • Nagysármáson szeptember 14-én, délután 5 órakor kezdődik a búcsú. Az ünnepi szentmise főecelebránsa és szónoka Takó István egyetemi lelkész, a kolozsvári Szent Péter- és Szent Pál-egyházközség plébánosa lesz.
 • Székelykeresztúron a búcsús szentmisét szeptember 14-én, pénteken délután 6 órakor Pászka Szilárd újmisés, csíkszentdomokosi segédlelkész mutatja be.
 • Szintén pénteken délután 6 órakor tartják a brassói Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére épült templom búcsúját is. Itt a szentmise szónoka P. Sebestyén Antal Albert OFM Kolozsvárról.
 • Buzásbesenyőn, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templomban a búcsús szentmisét szeptember 15-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka: Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója. Este a Kolping család és az Egyháztanács szervezésében jótékonysági kosaras bál lesz, aminek bevételét a templom újrafedésére fordítják.
 • Pénteken van a csíkszeredai Szent Kereszt templom búcsúja. A restaurálás miatt a szentmiséket a Millenniumi templomban tartják. A búcsús mise délelőtt 11 órakor kezdődik. Főcelebránsa és szónoka  Tamás József aranymisés segédpüspök lesz. Az este 7 órakor kezdődő misén a Gaudete kórus énekel.
 • A csernakeresztúri egyházközségben a búcsús szentmise szeptember 16-án, vasárnap déli 12 órakor lesz. A szentmise főcelebránsa és szónoka: Csintalan László csikdelnei plébános. Az ünnepi alkalmon a Romhányi Férfidalárda is énekel.
 • Fancsalban, Székelyszentkirály leányegyházközségében, vasárnap délután fél egy órakor lesz a szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Jakab Lajos vágási plébános.
 • Zeteváralja filiájában, Libánban szeptember 16-án, vasárnap délután 1 órakor van a búcsús szentmise. A homíliát Jánossi Imre zetelaki segédlelkész tartja.
 • Tordatúron a búcsús szentmisét szeptember 16-án, vasárnap délután 1 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános lesz.

Temesvári egyházmegye:

 • Szeptember 14-én, pénteken a tornyai templomban a délelőtt fél 11 órakor kezdődő búcsús szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános lesz.
 • Az óteleki közösség szeptember 14-én, pénteken tartja a templombúcsút. Az ünnepi szentmisét délelőtt 11 órakor Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános celebrálja.
 • Szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén van a temesvári piarista templom felszentelésének emléknapja. Ez alkalomból a szentmisét délután 6 órai kezdettel Ruppert József budapesti piarista szerzetes, a rend romániai megbízottja mutatja be, aki pappá szentelésének 50. évfordulóját is ünnepli.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Szeptember 14-én, pénteken, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén délután 4 órakor a Berettyószéplakhoz tartozó Popuri-dombon állított keresztútnál mutatnak be szentmisét a környékbeli szlovákok. A szentmise főcelebránsa és szónoka Anton Tyrol, a szepesi egyházmegye (Szlovákia) általános helynöke.
 • Szeptember 15-én, szombaton tartják a kárásztelki templom búcsúját. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise szónoka Vass Csaba CM, lazarista szerzetes.

Szatmári egyházmegye:

Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a sárközújlaki, mezőteremi és alsóhomoródi templomot, valamint a felsőbányai és a rónaszéki kápolnát szentelték.

 • Rónaszéken az ünnep napján, szeptember 14-én délelőtt 10 órakor a templomtól indulnak a hívek a kápolna felé, a kálvária stációinál meg-megállva keresztúti ájtatosságot tartanak, majd a kápolnához felérve búcsús szentmisén vesznek részt melynek szónoka Turtureanu Róbert újmisés lesz.
 • Mezőteremen, Sárközújlakon és Felsőbányán is pénteken délelőtt 11 órától tartják a búcsúmisét. Mezőteremen Kocsis Gábor mérki plébános, a sárközújlaki közösség előtt Starmüller Ferenc csomaközi plébános, a felsőbányai kápolnánál pedig Griz László, a nagybányai Szentháromság egyházközösség segédlelkésze mond szentbeszédet. Alsóhomoródon vasárnap tartják a búcsút, délután fél 2-től, Pakot Géza SJ, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont spirituálisa prédikációjával.

Dátum

2018. szeptember 14., péntek - 2018. szeptember 16., vasárnap