2024. július 14.

Szent József búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent József tiszteletére: Dobra, Segesvár, Dedrád, Sepiszentgyörgy I., Egeres: Gipszgyár, Csíkszereda: segédpüspöki kápolna, Kolozsvár: Írisz-telep.

  • A segesvári egyházközség triduumal készül a búcsúra. Március 16-18. között délután 6 óráról a lelkigyakorlatos szentmiséken Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános prédikál. Vasárnap, március 19-én a búcsús szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok Bakó Pál OFM, Marosvásárhelyről.  A szentmiséket az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
  • A Kolozsvár: Írisz-telepi templomban a búcsús szentmise március 19-én, vasárnap délután 6 órától lesz. A homíliát Horváth István gyulafehérvári főesperes-plébános tartja.
  • Csíkszeredában, a Szent József tiszteletére felszentelt püspöki kápolnában március 20-án, hétfőn délután 4 órától tartják a búcsúünnepet. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szentbeszédet mond Péter Arthur kovásznai plébános.
  • A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplom búcsúját hétfőn délután 6 órától ünneplik. A szentmisén P. Bátor Botond hargitafürdői pálos atya prédikál.

Szatmári Egyházmegye:

A szatmári egyházmegye hat templomának – a szatmárnémeti Sugár úti, a nagybányai Coşbuc utcai, a kaplonyi, batizi, aranyosmeggyesi és nagypeleskei templomok titulusa Szent József, Szűz Mária jegyese.

  • Kaplonyban vasárnap,  március 19-én fél tizenkettőkor tartják a búcsús szentmisét. Az ünnep szónoka Kovács Levente, kamilliánus szerzetes (Nyíregyháza).
  • A szatmárnémeti, Sugár úti templom búcsúmiséjére március 20-án, hétfőn, a kis templomtér miatt két időpontban kerül sor: reggel 9 órától és délelőtt 11 órától. A szentmiséken Barta Barnabás püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész mond prédikációt. A 11 órától kezdődő szentmisét Schönberger Jenő püspök mutatja be.

Nagyváradi Egyházmegye:

  • Március 18-án, szombaton tartják a Szent József tiszteletére szentelt hegyköztótteleki templom búcsúünnepét. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Szűcs Gyula, borsodbótai plébános.