2024. július 22.

Szent Antal-nagykilencedek

2017. április 11-én, kedden kezdődött a Szent Antal-nagykilenced.

  • A csíksomlyói kegytemplomban június 6-ig keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek a szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő szentmise szónoka felváltva a helyi ferencesek és a csíksomlyói plébános. A fél 11-es szentmisén Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István Egyházközség plébánosa prédikál. Az este 7-kor kezdődő szentmisén Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános mond szentbeszédet. Az esti szentmisébe az erdélyi Mária Rádión keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatunk.

  • Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a szentbeszédek a Hiszekegyről szólnak. A szentmiséket délelőtt 10 órakor a környék papjai végzik. A hetedik alkalom témája: Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. A szentmisét és prédikációt Jakab Lajos, vágási plébános tartja.
  • A kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órakor lesznek, 5 órától pedig szentségimádás. A 10 órakor kezdődő szentmisék keretében vendégpapok prédikálnak. A szentbeszédek témái az Erények és Szent László évéhez kapcsolódnak.
  • Nagykilencedet tartanak a szatmárnémeti Szent Antal templomban is. Keddenként, reggel 9 órától gyónásra nyílik lehetőség, 10 órától pedig szentmisét mutatnak be. Az elmélkedéseket Leabu Marius székesegyházi segédlelkész tartja.
  • A nagyszebeni ferences templomban a Szent Antal kilenced kedden délután 5 órakor kezdődik. Előtte félórával rózsafüzért imádkoznak. A szentbeszédet Puskás Attila segédlelkész tartja.
  • A szárhegyi ferences templomban a szentmisék rendje a következő: délelőtt 10 órától rózsafüzér, majd fél 11-től és délután 5 órától szentmise elmélkedéssel. A szentmisék homíliájában arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba Istennel. Az elmélkedés témája: „Amikor imádkozom, valóban imádkozom?”
  • Az esztelneki ferences templomban a Szent Antal kilencedet április 18-án kezdik, és június 13-án fejezik be. A szentmisék délután 6 órakor kezdődnek.

Dátum

2017. május 23., kedd