2023. szeptember 24.

Pünkösdi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a Szentlélek tiszteletére: Csíkszentlélek, Kézdiszentlélek, Kászonjakabfalva, Székelyszentlélek és Tűr.

  • Pünkösdhétfőn a kézdiszentléleki templom búcsúünnepén délelőtt 10 órakor bérmálás is lesz az egyházközségben.
  • A székelyszentléleki templom búcsúünnepét hétfőn déli 12 órakor ünneplik. A szentmisén Kiss Endre, a Papnevelő Intézet spirituálisa tartja a szentbeszédet.
  • csíkszentléleki templom búcsúünnepén, 2018. május 21-én, hétfőn délután fél 1 órakor Boros László csíkszenttamási plébános prédikál.
  • Kászonjakabfalván is fél 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Bilibók Géza tusnádfürdői plébános tartja.
  • Pünkösdhétfőn délután 5 órakor kezdődik a tűri templom búcsúja. A szentbeszédet Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános tartja.
  • Pünkösd másodnapján május 21-én Széphavason a búcsús szentmise délután 2 órakor kezdődik. Szónoka Diósi Dávid vicerektor, teológiai tanár.

Szatmári egyházmegye:

Pünkösd vasárnapján a nagykárolyi, az atyai és a szatmári Szentlélek-templomok ünneplik búcsújukat a szatmári egyházmegyében.

  • Nagykárolyban vasárnap, fél 12-től várják a híveket a búcsúmisére, melyen Szinovácz György mezőpetri plébános mond szentbeszédet.
  • Atyában délután 2 órától lesz a búcsú Bauman István lázári plébános prédikációjával.
  • A szatmárnémeti Szentlélek templom közössége szintén pünkösdvasárnap, de este 6 órára gyűl össze búcsúra, amelyen Kinczel István, a Kis Szent Teréz egyházközösség plébánosa lesz az ünnepi szónok.

Dátum

2018. május 20., vasárnap - 2018. május 21., hétfő