Nagyheti szertartások a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban

Nagycsütörtök, 2018. március 29.
A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.
– Az olajszentelési szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. A szentmise keretében Jakubinyi György érsek megáldja a szent olajokat és az egyházmegye papsága megújítja a szenteléskor tett ígéreteket. A szentmise végén a főegyházmegye érseke köszönti a zarándokcsoportokat, hitoktatókat és hittanosokat, azután ünnepélyes körmenetben viszik át a megszentelt olajakat az érseki palotába. Idén a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisét élőben közvetíti a Duna Televízió.
– Az utolsó vacsora emlékére este 8 órakor celebrál szentmisét Jakubinyi György érsek a központi papsággal együtt, ekkor 12 papnövendéknek megmossa a lábát.

Nagypéntek, 2018. március 30
Nagypénteken Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Délelőtt 10 órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák. Délután fél 3-kor a székesegyházban keresztúti ájtatosság, igeliturgia lesz. A szeminárium kórusa elénekeli a passiót Szent János evangéliuma szerint. Ezt követi a hódolat a szentkereszt előtt és a szentáldozás.

Nagyszombat, 2018. március 31
Délelőtt 10 órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák.
Húsvét vigíliája este 9 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Jakubinyi György érsek celebrálja a központi papsággal együtt. A szentmise után a szent sírnál végzett rövid szertartás után indul a feltámadási körmenet. Te Deummal, szentségi áldással fejeződik be a szertartás.

Húsvétvasárnap, 2018. április 1
A székesegyházban a szentmisét délelőtt 10 órakor Jakubinyi György érsek celebrálja a központi papsággal együtt.

Dátum

2018. március 29., csütörtök - 2018. április 01., vasárnap

Helyszín

Gyulafehérvár