Nagyheti és húsvéti miserend a szatmári székesegyházban

Nagycsütörtökön az olajszentelési szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Megszentelik a keresztelendők olaját, a krizmát és a betegek olaját. A szentmisén részt vesz az egyházmegye papsága és megújítják a papszenteléskor tett ígéreteiket. Este 7 órakor kezdődik szentmise az eucharisztia alapításának emlékére.

Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosság lesz. Este 7 órakor pedig nagypénteki gyászszertartás.

Nagyszombaton reggel 07:00 órától  látogatható az Oltáriszentség a szentsírnál. Este 7 órától vigília szertartás: tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya meggyújtásával, a keresztségi fogadalmak megújításával, feltámadási szertartással, a szentmise végén ételszenteléssel.

Húsvétvasárnap reggel 7 órától a szentmise keretében ételszentelés lesz. Délelőtt 11 órától Schönberger Jenő püspöki celebrálja a szentmisét.

Dátum

2021. április 01., csütörtök - 2021. április 04., vasárnap

Helyszín

Szatmárnémeti
Kategóriák