Krisztus szent teste és vére – Úrnapja

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben tartanak búcsút Úrnapján: Lázárfalva, Gyimesbükk, Csíkszentmárton (kápolna), Nagykászon: Impér, Székelyudvarhely: kerületi fogadalmi búcsú, Csíkdelne: Úrkápolna.

  • Gyimesbükkön az egyházközség fő búcsúnapja szintén Úrnapján van. Az ünnepi szentmisét délelőtt 11 órakor mutatják be. A szentbeszédet Urbán Erik OFM ferences tartományfőnök tartja.
  • Kászonimpéren a búcsús szentmise Úrnapján délután fél 1 órakor kezdődik. A szentbeszédet Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános tartja.
  • Úrnapján Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-hegyi temető ravatalozó kápolnájának előterében mutatja be a szentmisét Mátyás Károly főesperes-plébános, délután 5 órakor. A négy oltárt is a temetőkertben állítják fel.
  • 200 év után, idén megünneplik a csíkdelnei Úrkápolna búcsúját. A szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke, este 6 órakor kezdődik.
  • A lázárfalvi egyházközség az ünnepi búcsús szentmisét vasárnap, június 6-án, délután fél 1-kor tartják, meghívott szónok: Urbán Erik OFM ferences tartományfőnök.

Temesvári egyházmegye:

  • Pál József Csaba megyés püspök a Temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban este 6 órakor celebrál szentmisét, amelynek keretében az egybegyűlt lelkipásztorok és hívek az Oltáriszentséget körmenetben kísérik a felállított oltárokhoz.

Nagyváradi egyházmegye:

  • Nagyváradon június 3-án, este 6 órakor Böcskei László megyés püspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen ünnepi szentmisét mutat be a székesegyház előtti téren. A szentmisét követően kerül sor az úrnapi körmenetre, amit a Püspöki Palota kertjében tartanak majd meg. Ezen a napon a város lakói együtt imádkoznak közösségeink megerősödéséért, ezért a többi templomban elmaradnak a délutáni szentmisék.

Dátum

2021. június 03., csütörtök