2022. augusztus 15.

Krisztus Király ünnepe

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Krisztus Király tiszteletére: Keresztvár, Nagykászon, Sepsiszentgyörgy: Krisztus Király-templom.

  • sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templom búcsúját november 22-én, vasárnap ünneplik. Előtte, csütörtökön, pénteken és szombaton előkészületet tartanak az este 6 órakor kezdődő szentmisék keretében. A búcsú napján délelőtt fél 11 és este 6 órakor mutatnak be szentmisét. Az elmélkedéseket és a szentmiséket Jakabos Barnabás SJ tartja. A liturgiák előtt és alatt szentgyónásra és lelki beszélgetésre van lehetőség. A szentmiséket az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
  • nagykászoni Krisztus Király-templomban vasárnap délután fél 1 órakor tartják a búcsús szentmisét. Az ünnep szónoka: Csala László csíkmenasági plébános.
  • Keresztváron a Krisztus Király-napi búcsús szentmisén, amely vasárnap délután fél 3 órakor kezdődik, a szentbeszédet Ilyés Imre, a brassói Szent Kereszt felmagasztalás plébánia segédlelkésze tartja.
  • Kolozsváron a Piarista-templomban este 6 órakor kezdődik az Krisztus Király-napi szentmise a város papjainak és híveinek részvételével.

Nagyváradi egyházmegye:

  • Krisztus Király ünnepén fél 12 órakor Böcskei László megyés püspök mutat be szentmisét a nagyváradi székesegyházban. A szentmise végén a főpásztor Jézus Krisztus oltalmába ajánlja a világjárvány sújtotta emberiséget, különösképpen azokat, akik a frontvonalon szolgálnak.

 

Dátum

2020. november 19., csütörtök - 2020. november 22., vasárnap