Kisboldogasszony ünnepe

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Kisboldogasszony tiszteletére: Tövis, Aninósza, Sztrigyszentgyörgy, Bólya, Almakerék, Zalánpatak, Zágon, Imecsfalva, Alsókapnik, Bálványosváralja, Egeres, Marosugra, Torda, Koród, Székelyvécke, Jobbágytelke, Szászrégen, Tusnádfürdő, Csíkrákos, Gyergyószentmiklós: örmény templom, Lövéte, Zetelaka, Hármasközség, Nagyág, Csíkszentgyörgy: Egerszék, Csíkmindszent: Hosszúaszó, Székelyudvarhely: Ugron-kápolna.

 • A szászrégeni plébániatemplomban szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsú. Az ünnep főcelebránsa Balla Árpád ezüstmisés plébános, szónoka pedig Oláh Dénes marosvásásárhelyi főesperes.
 • Déva filiájában, Nagyágon a Kisboldogasszony templom búcsúünnepét szintén szombaton délelőtt 11 órakor tartják. A szentmise szónoka Szász János petrozsényi plébános. A liturgia után megáldják azt az emléktáblát, amelyet Lönhart Ferenc erdélyi püspök 200 éves születési évfordulója tiszteletére állítottak.
 • A csíksomlyói kegytemplomban reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek. A fél 11 órakor kezdődő szentmisét P. Timár Asztrik OFM, kaplonyi házfőnök mutatja be, aki az idei évben ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját.

 • A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom búcsúünnepén szeptember 8-án, déli 12 órakor a szent liturgiát Jakubinyi György érsek, örmény katolikus kormányzó elnökli a környék papsága és Karen Daveyan örményországi örmény katolikus pap koncelebrálásával. Jelen lesz Datev Hagopian, a romániai Örmény Apostoli Egyház püspöke.
 • Zetelakán szeptember 8-án, vasárnap reggel 9 és délután fél 1 órakor tartanak búcsús szentmisét.
 • Tusnádfürdőn szeptember 8-án, vasárnap a fél 1 órakor kezdődő Kisboldogasszony-napi búcsú szónoka András Attila jezsuita atya Dobógőkőről.
 • lövétei egyházközség búcsúünnepén, vasárnap délután fél 1 órakor Pál Vilmos-Barna alcsík-kászoni főesperes, csíkszentgyörgyi plébános tartja a homíliát.
 • Hosszúaszón, a csíkmindszenti egyházközség filiájában a búcsús szentmisét délután fél 1 órától mutatják be.
 • csíkrákosi templom búcsús szentmiséje szintén délután fél 1 órakor kezdődik, szónoka Szecsete Zoltán balánbányai plébános.
 • Petrozsény filiájában, Aninószán ugyancsak vasárnap délután 1 órakor mutatják be a szentmisét. Az ünnep szónoka Voiculescu Cristinel vajdahunyadi segédlelkész.
 • Kerelőszentpál leányegyházázban, Marosugrán a délután 1 órakor kezdődő búcsús szentmisén ifj. Czikó László búzásbsenyői plébános prédikál.
 • A zágoni plébániatemplomban is vasárnap délután 1 órától ünneplik Kisboldogasszony napját. A szentmise szónoka Kiss Endre, a gyulafehérvári hittudományi főiskola spirituálisa.
 • Jobbágytelkén vasárnap délután 1 órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentmise főcelebránsa Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános, szónoka pedig Rózsa Gáspár deményházi plébános lesz. A liturgián közreműködik a gyergyóremetei egyházi kórus.
 • Délután 1 órakor kezdődik a sztrigyszentgyörgyi templom búcsús szentmiséje. Az ünnepi szónok Böjte Csaba OFM.
 • Jegenye filiájában, az egeresi templom búcsúünnepén a szentmise vasárnap délután 2 órakor kezdődik.
 • Szintén délután 2 órától tartják a Csíkszentgyörgyhöz tartozó Egerszéken a búcsút. A szentmise szónoka Kovács Zsolt csíkszentmártoni plébános.
 • Székelyudvarhelyen, az Ugron kápolna búcsúját szeptember 8-án délután 5 órakor ünneplik. A szentmise előtt 4 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a Székely Kálvárián. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Csintalan László nyugalmazott plébános. A Mária-tisztelő imacsoportok élő rózsafüzér zarándoklatot tartanak ezen a napon.

Temesvári egyházmegye:

 • A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó Győröd templomát Kisboldogasszony tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút szeptember 7-én, szombaton, délelőtt 11 órakor szentmisével ünnepli a helyi közösség. A liturgia főcelebránsa Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános.
 • A temesvár-józsefvárosi közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. A szentmisét délelőtt 10 órakor P. Barazsuly István SDS temesvár-erzsébetvárosi plébános mutatja be.  A szentmisét követően közös ebédre és együttlétre van lehetőség a plébánia udvarán.
 • A boksánbányai plébániához tartozó Királykegye (Tirol) közössége szeptember 8-án, Szűz Mária születésének emlékünnepén tartja a templombúcsút. A szentmise a helyi Szent Anna Házban délután 2 órakor kezdődik.
 • Kisboldogasszony napján a krassócsörgői plébániához tartozó Dognácska közössége a templom felszentelésének 278. évfordulóját ünnepli. A szentmisét délelőtt 11 órakor Ebenspanger Ferenc nyugalmzaott lelkipásztor mutatja be.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Szeptember 7-én, szombaton déli 12 órakor a bélfenyéri Kisboldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplomban Kuglis Gábor székelyhídi plébános mutat be búcsús szentmisét.
 • Szeptember 8-án, vasárnap déli 12 órakor Szentjobbon Kiss Albert, bihari plébános, Krasznán pedig Bărbuț Péter, Szent József-telepi plébános tartja a búcsús szentmisét.

Szatmári egyházmegye:

 • Láposbányán az ünnep napján, 8-án, vasárnap délelőtt 11 órától lesz a búcsúmise Vik János, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja prédikációjával.
 • Szaniszlón ugyanazon napon, délelőtt fél 12 órától, Kühn Pál tiszteletbeli kanonok szentbeszédével, Turcbányán délután 1 órától Román János, az Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója ünnepi szónoklatával tartják a búcsúmisét, amelyen ugyanakkor elsőáldozást is tartanak.
 • Körvtélyesen vasárnap 2 órától kezdődik a búcsúmise, amelyen Teffenhart István nyugalmazott egyházmegyés pap tart homíliát.
 • Nagybocskón is az ünnep napján, délután 6 órakor tartják a búcsús szentmisét Bajik Medárd hosszúmezői görögkatolikus parókus szentbeszédével.