Jézus Szent Szíve ünnepe

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Jézus Szent Szíve tiszteletére: Lónya, Pusztakalán, Nagybacon, Alsórákos, Brassó-Bolonya, Málnásfürdő, Gidófalva, Kilyén, Kide, Béta, Kolozsvár: Jézus Szent Szíve (Kerekdomb), Kolozs, Felőr, Ditró: Jézus Szíve-templom, Vármező, Aranyosgyéres, Bonyha, Backamadaras, Vajola, Korond, Sáromberke, Nyárádszereda, Alsóbölkény, Madéfalva (plébániatemplom), Gödemesterháza, Szentkeresztbánya, Szovátafürdő, Hágótő, Gyergyószentmiklós: Botvár-kápolna, Székelyudvarhely: Jézus-kápolna, Farkaslaka: Gordon-tető.

 • A madéfalvi plébániatemplom búcsúját Jézus Szíve napján, délelőtt 11 órától tartják. A szentmise főcelebránsa Tamás József nyugalmazott segédpüspök, szónoka pedig Berszán Lajos Lajos tiszteletbeli kanonok, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum alapítója és jelenlegi lelki igazgatója
 • ditrói nagytemplom búcsúját pénteken délelőtt 11 órakor ünneplik. A szentbeszédet Csala László csíkmenasági plébános tartja.
 • Aranyosgyéresen is pénteken délelőtt 11 órakor mutatnak be szentmisét.
 • botvári kápolna búcsúja szintén délelőtt 11 órakor kezdődik.
 • kidei templomban délelőtt 11 órakor ünneplik a búcsút. Szentbeszédet mond Scheck László érszalacsi plébános.
 • A lónyai Jézus Szíve-templomban a búcsús ünnepi szentmise délután 5 órakor kezdődik, a szónok Tóth János csernakeresztúri plébános. A hívek kilencedet imádkozva készülnek a jeles ünnepre.
 • nyárádszeredai plébániatemplom búcsús szentmiséjét június 19-én, pénteken délután 6 órakor tartják. A szentbeszédet Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója mondja.
 • Pusztakalánban, Jézus Szíve napján, délután 5 órától ünneplik a templom búcsúját.
 • Brassó-bolonyai Jézus Szent Szíve-templom búcsúján délután 5 órakor román nyelven mutatják be a szentmisét, P. Kelemen Dragoș OFM szentbeszédével, este 7 órakor pedig magyar nyelven Ráduly István-Zsolt kőhalmi plébános prédikál.
 • Székelyudvarhelyen a Jézus-kápolna búcsús szentmiséjét a felújítás miatt a Szent Miklós-plébánia templomban pénteken, délután 6 órakor tartják.
 • Kolozsváron, a kerekdombi és a korondi templomban pénteken délután 6 órakor mutatnak be szentmisét.
 • kolozsi plébániatemplomban pénteken délután fél 7 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
 • Szentkeresztbányán június 20-án, szombaton délelőtt 11 órakor lesz a búcsús szentmise. Az ünnep szónoka András István, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola rektora.
 • Búcsút tartanak a gordon-hegyi Jézus Szíve-kilátónál is. Az ünnepi szentmise, szombaton déli órakor 12 kezdődik, szónoka Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános. Reggel 8 órakor keresztalja indul Székelyszentlélekről és keresztúti ájtatosságot végeznek.
 • Gödemesterházán június 21-én, vasárnap délután 1 órakor tartják a plébániatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmisén Bálint István, a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség segédlelkésze prédikál.
 • Vágás filiájában, Bétában vasárnap ünneplik a búcsút. A délután fél 1 órakor kezdődő szentmisén Daniel Ernő-András plébános prédikál.

Szatmári egyházmegye:

 • Szentmisével, elmélkedésekkel, imával készülnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hívei a június 21-i Jézus Szíve búcsúra. A Jézus Szíve-kilenced magyar nyelvű szentmise alkalmait a Kálvária templom udvarán, délután 6 órai kezdési időpontokkal tartják – kivételképp június 19-én, amikor reggel 9 órától is lesz szentmise.
  Az elmélkedések idén a Jézus Szíve litánia gondolataira épülnek, így:
  – június 12-én, pénteken Simon Attila püspöki titkár Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve gondolatától indulva tart szentbeszédet
  – június 13-án, szombaton dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív témában tartja homíliáját
  – június 14-én, vasárnap Román János, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg Egyesített Szív témában
  – június 15-én, hétfőn Vojtku László a szatmárnémeti Szentlélek egyházközösség plébánosa Jézus Szíve végtelen fölségű Szív témában
  – június 16-án, kedden Pakot Géza SJ, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa Jézus Szíve, Isten szent temploma témában
  – június 17-én, szerdán Harsányi László erdődi esperes Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye témában
  – június 18-án, csütörtökön Tatár Zoltán kisdengelegi plébános Jézus Szíve Isten háza és a mennyország kapuja témában
  – június 19-én, pénteken reggel 9 órától, illetve délután 6 órától Giurgiu Daniel józsefházi i.h. lelkész Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye témában
  – június 20-án, szombaton pedig dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza címmel tart szentbeszédet és ezzel zárja a felkészülő elmélkedések sorát.A kilenced szentmisealkalmaira szeretettel várják a híveket, hogy a június 21-i Jézus Szíve-búcsúra mindenki hitében megerősödve érkezhessen meg.

Temesvári egyházmegye:

 • Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 19-én, pénteken ünnepli a temesvár-erzsébetvárosi közösség a templombúcsút. Ez alkalomból délelőtt 10 órakor magyar nyelven, este 7 órakor román nyelven celebrálnak szentmisét, amelyet a plébánia Facebook-oldalán is közvetítenek.
 • A temesvár-józsefvárosi Notre Dame-zárdatemplomot is Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szentelték. A templombúcsú alkalmából június 19-én, pénteken este órai kezdettel a plébánia udvarán mutatnak be szentmisét.

 

Dátum

2020. június 12., péntek - 2020. június 21., vasárnap