2024. július 13.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért Homoródszentmárton községben

Homoródszentmárton községhez tartozó faluk különböző felekezetű gyülekezetei 2017. január 29. – február 5. között első alkalommal tartanak közös imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imanyolcad alkalmai este 6 órakor kezdődnek.

  • Vasárnap a homoródszentpéteri unitárius templomban Andorkó Attila kénosi unitárius lelkész prédikál. A tanúságtételt a szentmártoni baptista gyülekezet tagjaitól és kórusától hallják.
  • Hétfőn a városfalvi unitárius templomban Pál János homoródszentmártoni unitárius lelkész lesz az igehirdető, imát mond Jári Zsolt bágyi református lelkipásztor.
  • Kedden a homoródszentpáli unitárius templomban Kiss Albert, szentmártoni református lelkipásztor lesz az igehirdető, imát mond Barabás Áron abásfalvi unitárius lelkész.
  • Szerdán a recsenyédi unitárius templomban Jári Zsolt bágyi református lelkipásztor szolgál és Léta Zsolt szentpáli unitárius lelkész imádkozik.
  • Csütörtökön a bágyi református templomban Léta Zsolt szentpáli unitárius lelkészt hallgathatják meg. Az imádságot Tamás Huba, homoródkarácsonyfalvi plébános tartja és a szentmártoni baptista kórus énekel.
  • Pénteken Abásfalván az unitárius templomban Székely Kinga Réka szentpéteri unitárius lelkész prédikál és Lőrinczi Botond városfalvi unitárius lelkész imádkozik.
  • Szombaton a kénosi unitárius istenházában Lőrinczi Botond városfalvi unitárius lelkész hirdeti az igét, az imát Kiss Albert szentmártoni református lelkipásztortól mondja.
  • Vasárnap a homoródszentmártoni református templomban Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános, Nagy Adél recsenyédi unitárius lelkész és a szentmártoni baptista kórus szolgálata zárja a község gyülekezeteinek imaalkalmait.

Dátum

2017. január 29., vasárnap - 2017. február 05., vasárnap

Idő

18:00 - 18:00

Helyszín

Homoródszentmárton