2022. szeptember 25.

Hálaadó ünnepség Nagyváradon

A Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek 1999 óta, 20 éve végzik intézményesített formában odaadó és gyümölcsöző  szolgálatukat Nagyvárad legszegényebbjei között, ezzel a szolgálattal pedig szorosan összenőtt Renáta (Renate Elisabeth Meier) nővér neve, aki 19 éven keresztül vezette a Kis Szent Teréz házat. A szegények iránti töretlen elkötelezettsége, derűs reménye és Krisztus-sürgette szeretete által egyházi és világi közösségek egyaránt tapasztalhatták Isten gyógyító jelenlétét, gondoskodását.

Böcskei László megyés püspök, az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel közösen szentmisét mutat be a püspöki kápolnában, hálát adva a Jóistennek a nagyváradi közösségtől búcsúzó nővér hivatásáért, jelenlétéért, szolgálatáért.

A szentmisét követően, a Püspöki Palota dísztermében tartandó hálaadó ünnepségre várják mindazokat, akik személyesen is szeretnének köszöntet mondani Renáta nővérnek.

Dátum

2019. szeptember 24., kedd

Idő

16:30

Helyszín

Nagyvárad