Családpasztorációs referensek online találkozója

A temesvári egyházmegyében az internetes kommunikációs felület segítségével kerül sor a katolikus egyházmegyék családpasztorációs referensei és felelősei találkozójára. A programot Pál József Csaba temesvári megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse vezeti. A rendezvény témája a fiatal házaspárok és családok lelkigondozói kísérése.

Dátum

2021. március 16., kedd - 2021. március 17., szerda