Borromeo Szent Károly búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Borromeo Szent Károly tiszteletére: Marosújvár, Gyulafehérvár: GMGK Líceum kápolnája, Oklánd.

  • Homoródkarácsonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját november 8-án, vasárnap délután 3 órakor ünneplik. A szentmisén György Imre baróti segédlelkész prédikál.
  • marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját november 8-án, vasárnap délután 5 órától tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kerekes László segédpüspök lesz.

Nagyváradi egyházmegye:

  • nagyváradi püspöki palota kápolnájának búcsúját november 4-én, szerdán tartják. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be.

Dátum

2020. november 08., vasárnap