2024. július 15.

Aranymise Nagyenyeden

Húsvét 2. vasárnapján a nagyenyedi Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplomban déli 12 órától, Szabó Dénes esperes, plébános hálaadó szentmisét mutat be pappászentelésének ötvenedik évfordulóján. Szabó Dénest Márton Áron püspök szentelte pappá 1967. április 2-án.

Dátum

2017. április 23., vasárnap

Idő

12:00

Helyszín

Nagyenyed