2022. szeptember 27.

Állandó diakónusjelöltek találkozója

Az arad-ségai plébánián a temesvári egyházmegye területéről érkező, magyar nemzetiségű vagy a nyelvet jól beszélő, állandó diakonátusra jelentkező férfiak számára szerveznek találkozót, amelyen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök, valamint a máriabesnyői diakónus-képző képviselői.

A II. vatikáni zsinat újra szorgalmazta az állandó diakonátust. A diakonátusra jelentkezők a kánonjognak megfelelően átfogó spirituális és pasztorális képzésben részesülnek, amely a teológiai tanulmányok mellett gyakorlati időt is magában foglal. Olyan férfiakról van szó, akik betöltötték 35. életévüket, elkötelezett katolikus hívők, életükkel az egyházat kívánják szolgálni, és rendezett házasságban vagy cölibátusban élnek. Az állandó diakónusok feladatait illetően a II. vatikáni zsinat három területet jelöl meg: liturgia, hithirdetés és karitatív szolgálat.

Dátum

2020. március 07., szombat

Idő

11:00

Helyszín

Arad