A váradszőllősi premontrei templom búcsúja

A premontrei templom búcsús ünnepségsorozatának programja:
Szeptember 16., hétfő: könyörgő nap a Váradhegyfoki Prépostság javainak visszaszolgáltatásáért
18:15 órától fájdalmas rózsafüzér imádkozása
19:00 órától ünnepi szentmise, melyet követ a templomudvarban a híres premontreieket bemutató óriás plakát avatása
Szeptember 17., kedd: könyörgő nap a súlyos betegekért és haldoklókért a világegyház szándéka szerint
18:15 órától fájdalmas rózsafüzér imádkozása
19:00 órától ünnepi szentmise
Szeptember 18., szerda: a premontrei préposti széktemplom felszentelésének a napja
18:00 órától ünnepi orgonakoncert, Józsa Domokos orgonaművész, váradszőllősi kántor előadásában
19:00 órától ünnepi szentmise

Dátum

2019. szeptember 16., hétfő - 2019. szeptember 18., szerda

Helyszín

Nagyvárad