A betű missziója – a kolozsvári Szent Bonaventura Nyomda működése

Az erdélyi magyarok száz éve program keretében a kolozsvári ferences kolostor (Victor Deleu út 4. szám) refektóriumában kerül sor A betű missziója – a kolozsvári Szent Bonaventura Nyomda működése című kiállításra, amely a kommunista hatóságok által 80 éve megszüntetett ferences sajtóközpontnak állít emléket.

A kiállítás megnyitóján Csucsuja István történész Egyházunk és intézményei a társadalmi és kulturális értékek gyarapodásáért (1918–2018) címmel kortörténeti betekintést nyújt, Bodó Márta szerkesztő pedig A kolozsvári Szent Bonaventura Nyomda és kiadványai címmel tart előadást.

Ezt követően lehet megtekinteni a kiállítást, amely rövid erdélyi ferences rendtörténet után bepillantást nyújt a Szent Bonaventura Nyomda előzményébe, a csíksomlyói Kájoni János-féle nyomdába, végigvezet a 42 évig Kolozsváron működő intézmény életének fontosabb eseményein, egészen annak 1948-as felszámolásáig. Megismerkedhetünk a fontosabb személyiségekkel, akik a kiadó és nyomda életének alakulásában oroszlánrészt vállaltak, és megemlékezünk azokról az egyszerű testvérekről is, akiknek munkája nélkülözhetetlen volt a nyomda működéséhez. Természetesen a fontosabb kiadványok is láthatók lesznek: folyóiratok, könyvek, amelyek által a Szent Bonaventura a 20. század első fele erdélyi katolikus sajtójának legnagyobb kisugárzású intézményévé válhatott.

A kiállítás 2018. december 10–14. között naponta 14:00–18:00 óra között látogatható a fent említett helyszínen.

Dátum

2018. december 09., vasárnap

Idő

16:00

Helyszín

Kolozsvár