Temesvári lelkinap: hogyan tudnám jobban szolgálni az egyházat és a világot?

Ez volt az egyik kérdés, amelyre a kiscsoportos megbeszélés keretében keresték a választ a résztvevők azon a lelkinapon, amelyet a Temesvári Püspökség...

Szent Istvánra emlékeztek az aradi minorita templomban

A Szent István-napi ünnepi szentmisét Miklós Csaba majláthfalvi plébános Vasárnap az arad-belvárosi templomban 18 órától ünnepi szentmisét tartottak Szent István király tiszteletére. A templomot megtöltő...

Katekétikai tanácskozás Kolozsváron

Két évvel ezelőtt Nagyváradról indult az a kezdeményezés, amelynek megfelelően iskolakezdés előtt tanácskozásra jönnek össze a négy, zömében magyar nyelvű római katolikus egyházmegye hitoktatásért...

Temesváron a Páduai Szent Antal-ereklye

A Konventuális Ferences Minorita Rend Szent Józsefről nevezett moldvai rendtartománya 2018. május 7. és június 13. között országszerte zarándoklatot szervez Páduai Szent Antal ereklyéivel. Az...

Az eucharisztia töredékes, ha nem válik bennünk tevékeny szeretetté

A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét megelőző szombaton, február 1-jén ismét a piarista épületegyüttes adott otthont a temesvári egyházmegye papságát, valamint az itt tevékenykedő...

Húsz éve szentelték Martin Roos püspököt

Ma délben a temesvári püspökségen fogadás keretében köszöntötték a 20 éve a temesvári Szent György székesegyházban püspökké szentelt Martin Roos nyugalmazott...

„Ezek az én gyermekeim, ez az én közösségem”

Többéves hagyomány, hogy Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án megtartott zarándoklatra nem csupán a temesvári egyházmegyéből, hanem a szeged-csanádi egyházmegyéből...

Felavatták a Bolyai János egyetemi szakkollégiumot

Szerda délután felavatták a Bolyai János egyetemi szakkollégiumot Pál József Csaba temesvári megyés püspök, Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök...

A mi Urunk, Jézus Krisztus kínszenvedése…

Virágvasárnapi és nagypénteki passiójátékokról készült összeállításunk. Csíksomlyó Fotó: Iochom Zsolt Marosvásárhely Fotó: Csúcs Mária Kolozsvár, Karolina tér Fotó: Kolozsvári Egyetemi Lelkészség/Facebook Kolozsvár, Szent Mihály-templom A Báthory István Elméleti Líceum diákjainak passiója. Nagyvárad Nagypénteki passió...

Máriaradna: 500 év a Szűzanya oltalmában

Májust sokszor emelgetjük úgy, mint a Szűzanya hónapját, ilyenkor erőteljesebben kérjük égi édesanyánk pártfogását, de a hónap a Mária-kegyhelyek felé...