A Szűzanya szeretetével viszonyuljunk egymáshoz!

Szerdán a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelaki templomban megtartott búcsús szentmise ünnepi szónoka Bakó László püspöki titkár felvezető beszédében felidézte az 1950-es éveket, amikor Pacha...

Krisztus feltámadott!

Húsvét vigíliáján tűzszenteléssel kezdődik a szertartás, a szentmisén pedig vizet szentelnek, a hívek pedig megújítják keresztségi ígéreteiket. A szentmise után általában feltámadási körmenetet tartanak. Gyulafehérvári...

Negyedszázados a temesvári Gerhardinum

Fennállásának, oktató és nevelő tevékenységének negyedszázados évfordulóját ünnepelte október 2-án, hétfőn a temesvári székesegyházban a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum. Az évfordulós ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött,...

Kántorok egyházmegyei találkozója

A temesvári egyházmegyei ifjúsági központ nagytermében kántorok egyházmegyei találkozója volt január 26-án.  A találkozóra több plébános elkísérte kántorát vagy azokat, akik kántornak szeretnének tanulni. A...

Pünkösdvasárnap a temesvári dómban

Pünkösdvasárnap a temesvári Szent György-székesegyházban Miguel Maury Buendía, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete szentmisét mutatott be, melynek keretében kiosztotta a bérmálás szentségét. A nuncius Ferenc pápa...

Az egyenes vonal, az Margit

Ádámi magyarázkodás helyett meghittség és beszédes elköteleződés. A Schönstatt-családakadémia első – határon inneni – végzőseinek küldetésünnepén jártunk december 8-án, különleges helyszínen: Máriaradnán. Ha azt mondom,...

Karácsonyi István minoritára emlékeztek Aradon

Karácsonyi István (1908—1963) minorita szerzetesre, az aradi minorita templom egykori zenei igazgatójára, egyházzenészre emlékeztek július 10-én, születésének 110. évfordulója alkalmából. A jelenlévők orgonakoncertet hallgathattak...

Requiem a temesvári dómban

A temesvári egyházmegye egykori püspöke, Sebastian Kräuter halálának tízéves évfordulóján, 2018. 01. 29-én ünnepélyes requiemet tartottak a megboldogult  lelki üdvéért. Kép és szöveg: Temesvári Római...

Hogy szerethetőbb világban éljünk!

„A hittan nemcsak tudomány, hanem tapasztalat is. Egy szerethetőbb világ tanúi lehetnek azok a fiatalok, akiknek fontos a hit, hitélet és hittan, ami egyben...

Hálaadás a kilencven évért Csákváron

Túry László nyugalmazott nagyprépost, plébános 2018. május 7-én, kilencvenedik életévét töltötte. Ez alkalomból a csákvári Caritas-szervezet idősek otthonának kápolnájában, Martin Roos temesvári megyés püspökkel...