Fiatalok a Rozsály-csúcson: A teremtett világ csodálata

Szatmárnémetiből, Nagykárolyból, Nagybányáról, Máramarosszigetről és a környező falvakból gyűltek össze a fiatalok, hogy a Szatmári Római Katolikus Püspökség ifjúsági irodájának szervezésében szeptember...

A tizennégy segítőszent búcsúja

A segítőszentek a Krisztus utáni első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül. A hagyomány szerint ezek a szentek a haláluk...

300 év állhatatossága: Szent István-búcsút ünnepeltek Nagybányán

Háromszáz évért adott hálát a nagybányai katolikus közösség az augusztus 23-án, a Szentháromság-templom cintermében (templomudvaron, ami a régmúltban a temetkezés helyéül is...

Közösségben a lelki úton

A természetben nyílt lehetőségük önmaguk és a Szentlélek működése felett elmélkedni mindazoknak, akik részt vettek augusztus 22-én, szombaton a Szatmári Római Katolikus...

Elhunyt Vass Loránd szinérváraljai plébános

A Szatmári Római Katolikus Püspökség megrendült, de Isten rendelését engedelmes lélekkel elfogadva tudatja, hogy Vass Loránd, a szinérváraljai Szeplőtelen Fogantatás egyházközösség plébánosa...

Szent István szellemében neveljük a fiatalokat!

Szent István komolyan vette a hitét, és elhatározását, hogy népét a kereszténységbe vezesse – mondta az egyházmegye fővédőszentjének ünnepén Schönberger Jenő...

Összhangban lenni Isten szívdobogásával

Az Egyházmegyei Kórházpasztirációs Iroda meghívására lelki délutánra gyűltek össze augusztus 14-én a nagybányai esperességben beteglátogatással szolgáló, illetve a társaikat azzal szolgálni akaró...

Búcsút ünnepeltek Szamosdarán Nagyboldogasszony ünnepén

Földi életünknek a boldogsága attól függ, mennyire tudjuk elsajátítani a legszentebb édesanyának, a Nagyboldogasszonynak a lelkületét – mondta a szamosdarai templombúcsún augusztus...

Szentignáci szemlélődésre hívnak a szatmári egyházmegyében

Elcsendesedésre, elmélyülésre, tudatosításra hív a szatmári egyházmegye világiak irodája által szerdánként megvalósuló szentignáci délután. „A szemlélődő ima Isten szeretetteljes...

Ifjúsági rendezvények másképp

Jelen időszakban főképp plébániai szinten valósulnak meg az ifjúsági rendezvények, melyek előkészítésében nagy szerep hárul az ifjúsági csoportvezetőkre.