Felújítása előtt utoljára szólalt meg a nagyváradi székesegyház orgonája

Hamarosan szétszerelik a nagyváradi székesegyház orgonáját restaurálás végett, előtte azonban még jótékonysági hangversenyt szervezett a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség pénteken, február 7-én este....

Felújítják a nagyváradi székesegyház orgonáját

A Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel és más romániai, illetve magyarországi partnerekkel együttműködésben valósítja meg a...

Pasztorális tanácskozás Nagyváradon

Böcskei László megyéspüspök azokkal a papokkal és laikus munkatársakkal folytatott megbeszélést a nagyváradi püspöki palotában február 3-án, hétfőn, akik a családos, illetve...

A margittai és székelyhídi kerület egyháztanácsosai Máriapócsra zarándokoltak

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Katekétikai Irodájának szervezésében február 1-én Máriapócsra zarándokoltak a Margittai és a Székelyhídi Esperesi Kerület egyháztanácsosai, ahol lelkinapon és képzésen vettek...

Krisztus Urunk bemutatását ünnepelték a nagyváradi székesegyházban

Születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban, ahol a jelenlévő idős Simeon a Nemzetek Világosságának...

A megszentelt élet világnapját ünnepelték Nagyváradon

A szerzetesek és szerzetesnők iránti különleges gondoskodása jeléül Szent II. János Pál pápa 1997-ben február másodikát, Urunk bemutatásának ünnepét, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját...

A nagyváradi egyházmegye képviselői is részt vettek a magyarországi lelkipásztori napokon

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyét 17-en képviselték az Országos Lelkipásztori Napokon, amelyet „Szerette övéit, a végsőkig szerette őket” (Jn 13, 1) mottóval január 27-30. között szerveztek...

Nagyváradi házasság hete: csapatjáték szerelemmel

Nagyváradon vacsorával, alapos beszélgetési lehetőséggel egybekötött előadással, közös szentmisével várják a házasságukat megerősíteni, felfrissíteni vagy csak kicsit másabb élményekkel megélni vágyó párokat.

Hogyan őrizzük a tüzet, hogy ki ne aludjon és meg ne...

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja közösen szervezte meg január 23–25. között Szegeden azt a...

A közös imádság kegyelmeivel ajándékozták meg egymást

Nagyváradon tizenegyedik éve ünneplik együtt a város keresztény felekezetei a Krisztus-hívők egységéért rendezett imahetet, amely ebben az évben január 18-28. között zajlik....