Szentháromság-vasárnapi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a Szentháromság tiszteletére: Balázsfalva, Fogaras, Nagyszeben-belváros, Vice, Mikeszásza, Somogyom, Katona, Sárpatak, Feketehalom, Sepsikőröspatak, Bánffyhunyad, Kézdivásárhely: Szentháromság-templom (Kanta), Kolozsvár: piarista templom, Beszterce, Oláhlápos, Óradna, Fenyéd, Harasztos, Abosfalva, Szováta, Gyalu, Alsójára, Szamosújvár: örmény templom, Egrestő, Zsögöd, Szentháromság, Csíkszépvíz: örmény templom, Homoródalmás, Torockószentgyörgy, Gyergyóalfalu, Csíkszentgyörgy: Csinód.

Temesvári egyházmegye:

  • A lugosi római katolikus templomot 1933-ban a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A közösség délelőtt 11 órakor ünnepli a templombúcsút. Az ünnepi szentmise keretében 14 gyermek lesz elsőáldozó. A liturgia főcelebránsa Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános.
  • A Szentháromság tiszteletére felszentelt nagyőszi templomban június 16-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A déli 12 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Andó Attila nagyszentmiklósi plébános.
  • A pécskai templombúcsút 17 órai kezdettel Bajnai István battonyai plébános celebrálja. A templomi ünnepségre a magyarországi Battonyáról, Gyomaendrődről és Hunyáról is érkeznek meghívottak, hívek.
  • A csáki templomban a 11.30 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Kóbor György nyugalmzott plébános, a helyi Caritas szervezet igazgatója, szentbeszédet mond Filip Dorin Gyula plébános. A szentmise zenei szolgálatát egy hollandiai énekkar végzi.
  • A vingai templombúcsú ünnepén a 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Kalapis Mátyás nyugalmazott plébános, aki bolgár nyelven szól a hívekhez. Román és magyar nyelven Miklós Csaba majláthfalvi plébános mond szentbeszédet.
  • A resicabányai Szentháromság templomban a 11 órakor kezdődő szentmise keretében 5 gyermek lesz elsőáldozó. A liturgia főcelebránsa Ciubotaru Simon plébános.
  • A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó újpécsi római katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 14.30 órai kezdettel Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.
  • Az aninai plébániához tartozó stájerlaki közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmise 11.30 órakor kezdődik.

Nagyváradi egyházmegye:

  • A Szentháromságról nevezett nagyvárad-szőllősi templom búcsúja déli 12 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály, szentjobbi apát-plébános.

Szatmári egyházmegye:

  • A nagybányai Szentháromság-templom búcsúünnepén fél 12 órakor kezdődik a szentmise, amelyet P. Timár Sándor Asztrik OFM, kaplonyi házfönők és plébános tart.