Szent Titusz

Szent Pál apostol tanítványa volt, a pogányságból tért meg (Gal 2,3), valószínűleg Pál hatására (Tit 1,4). Az apostollal részt vett az apostoli zsinaton (Gal 2,1–5), kétszer járt küldetésben a korinthosziaknál, Pál a 3. útján Efezusból levelet küldött általa (2Kor 2, 13), eredményesen vezette vissza a már csaknem elveszett közösséget, majd Makedóniából küldte a gyűjtést befejezni és a levelét átadni (2Kor 8,6).

A krétai egyház feje volt, mint azt Euszebiosz egyháztörténeti könyvéből tudjuk, Pállal térített (Tit 1,5), az apostoli levelek egyik címzettje, (a másik Szent Timóteus) ezekben a levelekben intelmek vannak az elöljárók és a hívek oktatására. Pál apostol 2. római fogsága idején Rómában volt (2Tim 4,10), majd Pál megbízásából Dalmáciába ment.

Valószínűleg Kréta szigetén halt vértanúhalált.

Dátum

2023. január 26., csütörtök - 2024. január 26., péntek

Idő

All of the day

Helyszín

emléknap - fehér
emléknap - fehér
Kategóriák