2024. július 12.

Szent József búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent József tiszteletére: Dobra, Segesvár, Dedrád, Sepiszentgyörgy I., Egeres: Gipszgyár, Csíkszereda: segédpüspöki kápolna, Kolozsvár: Írisz-telep.

  • Csíkszeredában, a Szent József tiszteletére felszentelt püspöki kápolnában március 20-án, hétfőn délután 4 órától tartják a búcsúünnepet. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szentbeszédet mond Péter Arthur kovásznai plébános.
  • A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplom búcsúját hétfőn délután 6 órától ünneplik. A szentmisén P. Bátor Botond hargitafürdői pálos atya prédikál.

Szatmári Egyházmegye:

A szatmári egyházmegye hat templomának – a szatmárnémeti Sugár úti, a nagybányai Coşbuc utcai, a kaplonyi, batizi, aranyosmeggyesi és nagypeleskei templomok titulusa Szent József, Szűz Mária jegyese.

  • A szatmárnémeti, Sugár úti templom búcsúmiséjére március 20-án, hétfőn, a kis templomtér miatt két időpontban kerül sor: reggel 9 órától és délelőtt 11 órától. A szentmiséken Barta Barnabás püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész mond prédikációt. A 11 órától kezdődő szentmisét Schönberger Jenő püspök mutatja be.

Dátum

2017. március 20., hétfő