Nagyboldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nagyboldogasszony tiszteletére: Karcfalva, Déva, Vulkán, Vajdahunyad, Erzsébetváros: örmény templom, Királybánya, Topánfalva, Hosszúaszó, Bodola, Alsótömös, Sepsibükszád, Retteg, Kézdisárfalva, Szarvaskend, Kapjon, Désakna, Kohó-völgy, Mezőerked, Székelyföldvár, Sinfalva, Küküllővár, Radnót, Szentdemeter, Náznánfalva, Nyárádköszvényes, Tölgyes, Palotailva, Székelyföldvár (Marosújvár), Marosnyír, Marosszentkirály, Szárhegy: ferences templom, Oroszhegy, Felsőboldogfalva, Kászonújfalu: temetőkápolna, Gyimesbükk: Kontumác, Csíkszentgyörgy: Posa-hegy, Kolozsmonostor: Apátsági templom (Kálvária), Zeletaváralja: Sikaszó.

  • A kászonújfalvi temetőkápolnában a búcsú augusztus 15-én, déli 12 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Virág László aranymisés plébános.
  • Augusztus 15-én délután 6 órától ünneplik a dévai Nagyboldogasszony-templom búcsúját. Az ünnepi szónok Balla Imre, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkésze.

Temesvári egyházmegye:

  • Nagyboldogasszony napján a máriaradnai kegytemplomban a járvány elleni óvintézkedések betartásával délelőtt 11 órakor Pál József Csaba temesvári megyés püspök mutat be szentmisét. Koncelebrál Antonín Basler olmützi (Olomouc, Csehország) segédpüspök, szentbeszédet mond Butnaru Antal kanonok, temesrékasi plébános. A liturgia keretében kerül sor az idei máriaradnai kettős jubileum megünneplésére: 500 évvel ezelőtt épült az első kápolna a radnai szőlőkben, azon a dombon, ahol a jelenlegi kegytemplom áll, amelyet Rudnay Sándor esztergomi érsek 200 évvel ezelőtt, 1820-ban konszekrált. Erdélyből az új főegyházmegyéje felé tartó gróf Rudnay Sándor esztergomi érsek, Magyarország prímása a máriaradnai kegykép előtt vette át a palliumot Kőszeghy László csanádi püspöktől. Hálából a Szűzanyának, akinek nagy tisztelője volt, az érsek konszakrálta a radnai templomot. A kettős évforduló alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Levéltár és a Marius Muntean képviselte Temes Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete közösen jelentetett meg egy, a Román Posta jóváhagyta speciális bélyegzővel ellátott jubileumi első napi borítékot (FDC). A speciális bélyeg minden olyan borítékra rákerül, amelyet a radnai postahivatalban adnak fel augusztus 14-én.
  • Mária mennybevétele ünnepe alkalmából augusztus 14-én, pénteken este 6 órai kezdettel a cseh nemzetiségű hívek szentmisén vesznek részt a máriacsiklovai kegytemplomban. A liturgia főcelebránsa Antonín Basler olmützi (Olomouc, Csehország) segédpüspök, koncelebrál Pál József Csaba temesvári megyés püspök.
  • A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelakai templomban augusztus 15-én, szombaton este 6 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsús szentmise. Szentbeszédet mond: Artur Prenkiewicz atya, minorita házfőnök.

Dátum

2020. augusztus 15., szombat