2020. augusztus 13.

Nagyböjti papi lelkinapok

A gyulafehérvári főegyházmegyében az idei nagyböjti papi rekollekciót a következő beosztás szerint tartják a főesperesi központokban:

1. Első körben:
– Április 1-jén, hétfőn – Kézdivásárhelyen
– Április 2-án, kedden – Sepsiszentgyörgy–Szent Benedek
– Április 3-án, szerdán – Csíksomlyón
– Április 4-én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen

Előadó: Lukács Imre-Róbert bírósági helynök, egyetemi adjunktus
Téma: Aktuális házasságjogi kérdések az Amoris Laetitia fényében

2. Második körben:
– Április 1-jén, hétfőn – Gyergyószentmiklóson
– Április 2-án, kedden – Marosvásárhelyen
– Április 3-án, szerdán – Kolozsváron
– Április 4-én, csütörtökön – Gyulafehérváron

Előadó: Vik János dékán, egyetemi docens
Téma: Quo vadis házasság szentsége?

A 2019-es esztendő papi lelkinapjainak kerületekre leosztott időpontjai:

Dátum

2020. augusztus 13., csütörtök - 2019. április 04., csütörtök