Jézus Szent Szíve ünnepe

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Jézus Szent Szíve tiszteletére: Lónya, Pusztakalán, Nagybacon, Alsórákos, Brassó-Bolonya, Málnásfürdő, Gidófalva, Kilyén, Kide, Béta, Kolozsvár: Jézus Szíve-templom (Kerekdomb), Kolozs, Felőr, Ditró: Jézus Szíve-templom, Vármező, Aranyosgyéres, Bonyha, Backamadaras, Vajola, Korond, Sáromberke, Nyárádszereda, Alsóbölkény, Madéfalva (plébániatemplom), Gödemesterháza, Szentkeresztbánya, Szovátafürdő, Hágótő, Gyergyószentmiklós: Botvár-kápolna, Székelyudvarhely: Jézus-kápolna, Farkaslaka: Gordon-tető.

 • Kolozsváron, a kerekdombi templom búcsúját triduum előzi meg. A szentmisék este 6 órakor kezdődnek. Jézus Szíve napján az ünnepi szentmisén délután 6 órától Kovács Árpád kisbácsi plébános prédikál.
 • A madéfalvi plébániatemplom búcsúünnepén, pénteken délelőtt 11 órakor, Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugdíjas segédpüspöke mutatja be a szentmisét. Az ünnepi szónok Potyó Ferenc nyugalmazott irodaigazgató lesz.
 • kidei templomban pénteken, délelőtt 11 órakor ünneplik a búcsút. Szentbeszédet mond Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
 • ditrói nagytemplom búcsúját pénteken délelőtt 11 órakor ünneplik. A szentbeszédet Babota Tibor medgyesi plébános tartja.
 • Szintén pénteken délelőtt 11 órakor ünneplik a málnásfürdői templom búcsúját. Itt a szentmisén Simó Gábor mikóújfalvi lelkész prédikál.
 • korondi egyházközség búcsúján, pénteken délelőtt 11 órakor a szentbeszédet Palkó Ágoston marosjárai lelkész mondja.
 • Aranyosgyéresen ugyancsak pénteken délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise szónoka Biró Károly felvinci lelkész.
 • A székelyudvarhelyi Jézus-kápolnánál évente egy alkalommal, Jézus Szíve ünnepén tartanak szentmisét. A négy éve zajló restaurálási munkálatok befejezése után június 11-én, pénteken, a délután 5 órakor kezdődő búcsús szentmise keretén belül kerül sor az újramegáldására, amely egyben a kápolna búcsúünnepe is. Ebből az alkalomból a szentmisét Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke mutatja be. A Jézus-kápolna felújítását 2018-ban, több mint másfél millió lej összértékű pályázatból kezdték el, a beruházás mintegy kétharmada európai uniós forrásokból valósult meg. A felújításkor nemcsak a kápolna, de annak környezetének szebbé, otthonosabbá tétele is hangsúlyt kapott, hogy újra betölthesse szakrális és turisztikai szerepét.
 • Pusztakalánban, Jézus Szíve napján, délután 5 órától ünneplik a templom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Diósi Dávid teológiai tanár, Gyulafehérvárról.
 • A Zsil-völgyében harmadik éve a búcsús zarándokok a petrillai Szent Borbála-templom előtt gyülekeznek délután 3 órakor és a városon végigvonulva, imádkozva érkeznek meg a lónyai Jézus Szíve-templomhoz. A búcsús ünnepi szentmise délután 5 órakor kezdődik, magyar nyelven Elekes Szabolcs uzoni plébános, román nyelven Voinicu Cristinel vulkáni plébános prédikál.
 • nyárádszeredai plébániatemplom búcsús szentmiséjét június 11-én, pénteken délután 6 órakor tartják. A szentbeszédet Rózsa Gáspár deményházi plébános mondja.
 • Brassó-bolonyai Jézus Szent Szíve-templom búcsúján délután 5 órakor román nyelven mutatják be a szentmisét. Az este 7 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén Pál Áron brassói segédlelkész prédikál.
 • A szovátafürdői búcsús szentmise pénteken este 7 órától lesz Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános szentbeszédével.
 • Szentkeresztbányán június 12-én, szombaton délelőtt 11 órakor lesz a búcsú. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugdíjas segédpüspöke.
 • Búcsút tartanak a gordon-hegyi Jézus Szíve-kilátónál is, Farkaslaka községben. Az ünnepi szentmise június 12-én, szombaton déli órakor 12 kezdődik. Előtte egy órával keresztúti ájtatosságot tartanak. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Endre, a nagyszeminárium spiritualitás-tanára lesz.
 • kolozsi plébániatemplomban szombaton este 6 órakor a búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka László Attila kolozsvári főesperes-plébános.
 • Vágás filiájában, Bétában vasárnap ünneplik a búcsút. A délután fél 1 órakor kezdődő szentmisén Benedek Sándor székelyszentléleki plébános prédikál.
 • Gödemesterházán június 13-án, vasárnap délután 1 órakor tartják a plébániatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmise szónoka Jenei János gyergyóalfalvi plébános.

Temesvári egyházmegye:

 • A temesvár-józsefvárosi Notre Dame zárdatemplom búcsúünnepe
  Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 11-én, pénteken, az este 6 órai kezdettel bemutatott szentmise keretében tartják a temesvár-józsefvárosi Notre Dame zárdatemplom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa Váncsa Csaba Temesvár II. – gyárvárosi segédlelkész.
 • Páduai Szent Antal napján a lovrini közösség is templombúcsút ünnepel. Ugyanakkor a plébániatemplomban a 11 órakor kezdődő szentmise keretében Balan Cristinel volt Temesvár I – belvárosi segédlelkész, újonnan kinevezett plébániai kormányzó beiktatására kerül sor. A szentmisét Dirschl Johann általános helynök celebrálja.

Szatmári egyházmegye:

 • Szentmisével, elmélkedésekkel, imával készülnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hívei a június 11-i Jézus Szíve-búcsúra. A Jézus Szíve-kilenced magyar nyelvű szentmise alkalmait a szatmárnémeti Kálvária templom udvarán, délután hat órai kezdési időpontokkal tartják. Jézus Szíve napján a téren délelőtt 10 órától közösen imádkozzák a rózsafüzért; ugyancsak 10 órától szentgyónásra lesz lehetőség a székesegyházban, egészen a szentmise végéig. Az ünnepi szentmise szónoka ebben az évben Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, aki a Kálvária templomban, fél 10-kor kezdődő német nyelvű szentmise főcelebránsa is lesz.
 • Érkörtvélyesen a búcsúi szentmise június 11-én, Jézus Szíve napján délelőtt 11 órától kezdődik. Az ünnepi szónok Román János Caritas vezérigazgató lesz.
 • A Halmi plébánia filiájában, Nagytarnán június 11-én, pénteken délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise. Az ünnepi szónok Simon Attila püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész.
 • Rónaszék filiájában, a tiszaveresmarti templomban a búcsúi szentmise június 11-én, pénteken este 6 órakor kezdődik. Szónok Fanea József a Nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkésze.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Jézus Szíve tiszteletére tartanak ünnepi szentmisét 2021. június 11-én, pénteken este 6 órakor a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka Szűcs Attila szilágycsehi plébános.
 • A szilágyszentkirályi, Jézus Szíve tiszteletére emelt templom búcsúját 2021. június 12-én, szombaton, délelőtt 11 órakor tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pitó Lajos monospetri plébános.
 • A szilágynagyfalui Jézus Szíve templom búcsúján 2021. június 13-án, vasárnap, déli 12 órakor Mahajduda János kárásztelki plébános prédikál.

Dátum

2021. július 28., szerda - 2021. június 13., vasárnap