Jézus Szent Szíve-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Jézus Szent Szíve tiszteletére: Lónya, Pusztakalán, Nagybacon, Alsórákos, Brassó-Bolonya, Málnásfürdő, Gidófalva, Kilyén, Kide, Béta, Kolozsvár: Jézus Szíve-templom (Kerekdomb), Kolozs, Felőr, Ditró: Jézus Szíve-templom, Vármező, Aranyosgyéres, Bonyha, Backamadaras, Vajola, Korond, Sáromberke, Nyárádszereda, Alsóbölkény, Madéfalva (plébániatemplom), Gödemesterháza, Szentkeresztbánya, Szovátafürdő, Hágótő, Gyergyószentmiklós: Botvár-kápolna, Székelyudvarhely: Jézus-kápolna, Farkaslaka: Gordon-tető, Fitód, Jézus Szíve-csengettyű (Gyergyószentmiklós).

 • Alsóbölkényben a templombúcsút június 19-én ünneplik.
 • A Bothvára kápolna búcsús szentmiséjére az ünnep napján, június 24-én 11 órakor ünneplik.
 • Gyergyóditróban az ünnepi szentmise június 24-én, pénteken 11 órától lesz.
 • Kidében a templombúcsút az ünnep napján 11 órától tartják. Szónok: László Attila kolozs-dobokai főesperes.
 • Madéfalván a templombúcsút június 24-én 11 órától ünneplik. Mivel a templom felújítás alatt áll, az ünnepi szentmisére a kápolnában kerül sor.
 • Málnásfürdőn a búcsús szentmisét az ünnep napján 11 órától tartják. Szónok: Sántha Pál illyefalvi plébános.
 • Nyárádszeredában a templombúcsút június 24-én 12 órától ünneplik. Főcelebráns: Kovács Gergely érsek.
 • Brassó-Bolonyában a templom búcsúját az ünnep napján tartják. 17 órától román nyelvű szentmise lesz. Szónok: Șerban ferences atya. 19 órától kezdődik a magyar mise. Szónok Gödri Istvàn feketehalmi plèbànos.
 • Felőr templombúcsúját az ünnep napján 17 órától ünneplik. Szónok: Nagy Károly kolozsvári templomigazgató.
 • A lónyaitelepi Jézus Szent Szíve-búcsút június 24-én 17 órától ünneplik. A kétnyelvű szentmise ünnepi szónoka Korom Imre hunyadi plébános.
 • Székelyudvarhelyen a Jézus-kápolna búcsúját pénteken 17 órától ünneplik. Szónok: Péter Pál nyárádtői plébános.
 • Gyergyószentmiklóson, a felszegi Jézus Szíve-csengettyűnél az ünnep napján 18 órától ünnepelnek szentmisét.
 • Kolozsvár-Kerekdombon a templombúcsút az ünnep napján 18 órakor ünneplik.
 •  A szováta-fürdőtelepi búcsú Jézus Szíve ünnepén 19 órakor lesz. Szónok László Zsolt zetelaki segédlelkész.
 • Szentkeresztbányán a búcsú június 25-én, szombaton lesz 11 órától. Főcelebráns: Balázs-Hegedűs József aranymisés,  szónok: Major Sándor kápolnásfalvi plébános.
 • Gidófalván a templombúcsú szombaton, június 25-én 12 órától lesz. Szónok: Sántha Pál illefalvi plébános.
 • A Gordon-hegyi Jézus Szíve-kilátó búcsúünnepe június 25-én 12 órától lesz. Szónok: Tamás Barna plébános. A zarándoklat 9 órakor indul Bogárfalváról.
 • Kolozson a templombúcsút június 25-én, szombaton tartják 18 órától. Szónok: Fábián László györgyfalvi plébános.
 • Fitódon a templombúcsút június 26-án 12.30-tól ünneplik. A szentmise előtt, 12.30-tól megáldják a haranglábat és a keresztet.
 • Vajola templombúcsúját június 26-án, vasárnap  13 órától ünneplik. Szónok: Albert István szászrégeni káplán.
 • Nagybaconban a templombúcsút július 3-án tartják. Szónok: György Imre baróti segédlelkész.
 • Alsórákoson szokás szerint nem lesz ünnepi búcsús szentmise; évente néhány alkalommal van már csak liturgia.

Nagyváradi egyházmegye

Fiedler István nagyváradi megyés püspök szorgalmazására az 1930-as években fellendült Jézus Szentséges Szívének tisztelete. A nagyváradi barátok templomában azóta minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak.

 • 2022. június 24-én, pénteken 18 órakor Jézus Szíve tiszteletére ünnepi szentmisét tartanak a nagyváradi barátok templomában. Szónok: Bogdán István érmihályfalvi plébános.

Szatmári egyházmegye

 • Érkörtvélyesen a jubileumi búcsús szentmise június 24-én, Jézus Szíve napján 11 órától kezdődik. Szónok: Néma Sándor lázári plébános.
 • Nagytarnán, a Halmi plébánia filiájában, június 24-én, pénteken 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise. Szónok Egeli Ferenc kökényesdi  plébános.
 • Tiszaveresmarton, Rónaszék filiájában a búcsús szentmise június 24-én, pénteken este 18 órakor kezdődik. Szónok: Magász Jenő aknasugatagi plébános.
 • A szatmárnémeti Kálvária-templomban június 26-án, vasárnap ünnepelnek búcsút 8 órától román nyelven, amelynek szónoka Turtureanu Róbert kisdengelgi plébános, a Kalazanci Szent József Líceum spirituálisa; és 9:30-kor kezdődő német nyelvű szentmise szónoka pedig Ilk Antal József ny. lelkipásztor lesz.
 • A szatmári egyházmegye búcsúja. A székesegyház előtti téren megtartott ünnepi szentmise június 26-án, vasárnap 11 órakor kezdődik. Szónok: Urbán Erik erdélyi ferences tartományfőnök. A téren 10 órától a nőszövetség vezetésével közösen imádkozhatják a hívek a rózsafüzért; ugyancsak 10 órától szentgyónásra lesz lehetőség a székesegyházban, egészen a szentmise végéig.

Temesvári egyházmegye

 • A temesvári Notre Dame-zárdatemplom jelenleg a temesvári bolgár közösség plébániatemploma, búcsúját magyar, román és német nyelven június 24-én 18 órakor mutatják be.
 • A temesvár-erzsébetvárosi templomban június 26-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A szentmiséket a vasárnapi program szerint mutatják be.
 • Az ószentannai közösség június 26-án, vasárnap ünnepli a búcsút. Az ünnepség 16 órakor a német népviseletbe öltözött párok felvonulásával kezdődik, 17 órától Ciuraru János pankotai plébános szentmisét celebrál a templomban. A program a templomkertben kulturális, zenés-táncos műsorral folytatódik. Az ószentannai közösség pasztorációját a pankotai plébánia látja el.